Menu

In Amsterdam is een groot aantal gezinnen in onmiddellijke schrijnende nood terecht gekomen. Gezinnen die tot voor kort onzichtbaar waren in de stad. Het betreft zo’n 250 ongedocumenteerde Braziliaanse (meestal christelijke) gezinnen met kinderen.

Onder de radar

De ouders werken in het zwarte circuit, vaak als schoonmakers. Ze leiden een leven ‘onder de radar’, want ze hebben geen fatsoenlijke arbeids- en huurcontracten. Met de maatregelen rondom Corona zijn ze van het ene op het andere moment zonder werk komen te zitten. Rechteloze inwoners van de stad. Ze staan nu bloot aan enorme druk, geen geld om eten te kopen en om de hoge huur te betalen. En ze kunnen op geen enkel sociaal vangnet terugvallen. Deze mensen hebben geen recht op voorzieningen zoals een uitkering of de Voedselbank. Ze hebben er ooit voor gekozen om naar Europa te gaan om de moeilijke economische en gewelddadige situatie in hun land te ontvluchten. En nu zitten ze helemaal klem.

Concrete hulp

De Oosterparkkerk wil haar Amsterdamse mede-inwoners niet in de steek laten en ziet het als haar roeping om de acute nood gedurende deze tijd zoveel mogelijk te lenigen. Ze hebben als kerk geholpen door een stapel AH-cadeaubonnen te doneren, zodat de gezinnen voor een paar dagen weer te eten hebben. Maar het is helaas niet genoeg. Gianni Da Costa, die de hulp voor deze groep coördineert, moest afgelopen week 120 gezinnen met lege handen naar huis sturen!

Structurele oplossing

Naast deze concrete hulp is er een structurele oplossing nodig. Een aantal gezinnen is al met hulp van de Braziliaanse Ambassade en het IOM naar Brazilië teruggekeerd. Tegelijkertijd wordt er overleg gevoerd  met de gemeente Amsterdam en andere instanties om tot structurele oplossingen te komen.

Steun deze hulpactie

Wil je dit initiatief steunen? Je kunt gift overmaken naar NL75INGB 000 462 8383 t.n.v Diaconie Geref. Kerk A’dam-C o.v.v. Noodhulp Braziliaanse Gezinnen. De diaconie zorgt er dan voor dat er supermarkt tegoed-bonnen worden gekocht, waarmee gezinnen kunnen wordt ondersteund.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Diaconaal Steunpunt is

Derk Jan Poel

Teamleden van Diaconaal Steunpunt