Menu

Het Interkerkelijke Contact in Overheidszaken (CIO) heeft een routekaart voor kerken gepresenteerd als weloverwogen advies voor de eenendertig bij het CIO aangesloten kerkgenootschappen. 

CIO is blij dat de routekaart kerken er nu is. Het is een handreiking hoe in verschillende fasen van de COVID-pandemie om te gaan met erediensten, daaraan gerelateerde en overige activiteiten die tot het kerkelijk leven behoren.

Aandachtspunten

De volgende aandachtspunten zijn bij deze routekaart van belang:

  1. De routekaart voor kerken sluit aan bij de systematiek van de routekaart die de overheid heeft gepubliceerd (zoek op “routekaart coronamaatregelen versie 8 maart 2021”) en is onderverdeeld in fasen: waakzaam, zorgelijk, ernstig, zeer ernstig (met verzwaring= lockdown).
  2. Welke fase van toepassing is te vinden het coronadashboard van de overheid. Zie hiervoor https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/landelijk/maatregelen. Op dit moment geldt de fase “zeer ernstig met verzwaring (= lockdown)” voor heel Nederland.
  3. Er is een kleine verruiming in het aantal aanwezigen bij een doopdienst ten opzichte van eerdere advisering. Verder brengt de publicatie van deze routekaart geen verandering in de actuele situatie. Er is dus geen verdere aanpassing in de maatregelen die van toepassing zijn en/of worden geadviseerd.
  4. De routekaart is ook bedoeld om perspectief te bieden voor het moment dat er weer meer mogelijk zal zijn, het moment waarop tot afschaling van de maatregelen kan worden besloten.
  5. De routekaart voor kerken omvat in totaal drie pagina’s. De toelichting op de laatste pagina maakt integraal deel uit van de routekaart. Het advies is om te beginnen met het lezen van deze toelichting en daarna de andere in kolommen ingedeelde pagina’s.
  6. De maatregelen in deze routekaart dienen altijd te worden overwogen in het geheel van basisregels (afstand, handen wassen e.d.) en in relatie tot de concrete activiteit en/of locatie (zoals het kerkgebouw) waar deze activiteit plaatsvindt.
  7. Het verdient aanbeveling om de erediensten in alle risiconiveaus digitaal c.q. online beschikbaar te stellen. Zo is de kerkdienst ook voor kwetsbare groepen toegankelijk.

Perspectief

Het eind van de pandemie is nog niet in zicht. De routekaart is een instrument dat voorlopig nog nodig en actueel zal blijven. De routekaart biedt ook een perspectief en geeft een handvat om in te spelen op toekomstig mogelijke veranderde omstandigheden: wanneer het in de komende tijd tot een afschaling van maatregelen kan komen, is per fase aangegeven wat weer mogelijk is.

De routekaart is een ernstig en weloverwogen advies aan de bij CIO aangesloten kerkgenootschappen: welke maatregelen (ten minste) geadviseerd worden.

Dit bericht is afgestemd tussen de corona werkgroep van de CGK, Diaconaal Steunpunt en Steunpunt KerkenWerk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Diaconaal Steunpunt is

Derk Jan Poel

Teamleden van Diaconaal Steunpunt