Menu

Het coronavirus kreeg de afgelopen tijd veel invloed op ons leven. Vooral de meest kwetsbaren in onze samenleving lijken onder de gevolgen van de getroffen maatregelen te (gaan) lijden. Gelukkig zijn er al veel initiatieven van jong en oud om de medemens in deze tijd te steunen.

Vandaag is een brief verstuurd namens Diaconaal Steunpunt en Steunpunt Kerkenwerk naar alle diaconieën, kerkenraden en predikanten in de GKv en NGK. In deze brief informeren we over stappen die je in je eigen gemeente kunt zetten en over hoe je gemeente zich kan aansluiten bij het nieuwe, landelijke initiatief #nietalleen.  

Je kunt de brief hier downloaden.

Kijk voor actuele informatie in ons corona-dossier

#nietalleen

De komende tijd zullen veel mensen hulp nodig hebben. Met het nieuwe, landelijke platform #nietalleen verbinden we de talloze lokale hulpinitiatieven aan elkaar en aan hulpvragers. Samen ben je meer dan alleen! Landelijke kerken als de Protestantse Kerk in Nederland, de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, de Nederlands Gereformeerde Kerken, de Rooms Katholieke kerk en christelijke organisaties als TijdvoorActie, SchuldHulpMaatje, Christenunie, Stichting Present, HipHelpt en de EO werken binnen dit platform nauw samen.

We roepen onze kerken op om zich aan te melden bij #nietalleen. Aansluiting bij dit initiatief vergroot de zichtbaarheid van deelnemende kerken bij de burgerlijke gemeente en het verbindt kerken en lokale initiatieven onderling. Samen staan we sterker!

Hoe kun je meedoen? Ga naar www.nietalleen.nl en vul het formulier om hulp te bieden in. Pak de organisatie op in jullie plaats en zorg voor lokale afstemming via bijvoorbeeld een diaconaal platform. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Diaconaal Steunpunt is

Derk Jan Poel

Teamleden van Diaconaal Steunpunt