Menu

Elk jaar doet het Diaconaal Steunpunt een aantal suggesties voor de biddag collecte. Op biddag staan we stil bij onze afhankelijkheid van God en worden we ons bewust van Zijn rijke zegen. Daarmee kunnen wij anderen weer tot zegen zijn. Bijvoorbeeld door het ondersteunen van een van de volgende projecten.

Bid mee voor Congo

De jonge kerk in Congo groeit en bloeit! Er komen steeds meer gemeentes en kerkleden bij. Geweldig! Verre Naasten ondersteunt de Congoleze kerken in hun kerk-zijn. Bid én geef voor dit mooie werk. Help mee om Jezus’ liefde uit te delen in een land waarin dat héél hard nodig is!

Help slachtoffers van mensenhandel

Next Steps is een programma van Dorcas, samen met IJM, Leger des Heils en Bright Fame om Roemeense mannen en vrouwen, die slachtoffer zijn van mensenhandel en uit de prostitutie willen stappen, te helpen. Door op te komen voor slachtoffers van mensenhandel, laten ze samen zien dat ze Jezus Christus willen volgen Help je mee?

Perspectief voor mensen met geldzorgen

Een op de vijf huishoudens in Nederland heeft geldzorgen. En door de coronacrisis wordt dit aantal alleen maar meer. Geldzorgen hebben een enorme impact op iemands leven. Een SchuldHulpMaatje staat voor deze mensen klaar en helpt hen door deze zware periode in hun leven. Help je mee om mensen met geldzorgen weer nieuw perspectief te geven?

Meer informatie en materialen vind je hier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Diaconaal Steunpunt is

Derk Jan Poel

Teamleden van Diaconaal Steunpunt