Nieuwe brochure ‘Geen doodlopende weg’

Stichting Gave presenteert een adviesbrochure voor vrijwilligers die contact hebben met uitgeprocedeerde asielzoekers. In de brochure ‘Geen doodlopende weg’ geeft Gave informatie over de asielprocedure en praktische handreikingen waar de vrijwilliger de asielzoeker mee kan helpen. Stichting Gave is een interkerkelijke organisatie voor het werk onder vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Gave verlangt ernaar dat de vluchteling die naar ons land komt, wordt gezien en geliefd.

Vrijwilligers onder asielzoekers proberen gastvrijheid te bieden, asielzoekers wegwijs te maken in het dagelijks leven en te helpen. Wanneer de asielprocedure negatief uitvalt, komen allerlei vragen boven. Zijn alle inspanningen voor niets geweest? Hoe kan de uitgeprocedeerde asielzoeker worden geholpen? Wat betekent het bijbelse gebod tot naastenliefde en gastvrijheid nu?
In deze nieuw brochure staat wat de vrijwilliger kan doen voor een uitgeprocedeerde asielzoeker. Voorafgaand daaraan staat beschreven hoe de asielprocedure verloopt en welke criteria de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) hanteert bij de beoordeling van een asielaanvraag. Ook gaat de brochure in op de vraag welke scenario’s er zijn nadat een asielaanvraag is afgewezen.

Vrijwilligers laten zien dat ze Jezus Christus navolgen, door juist in moeilijke omstandigheden naast de uitgeprocedeerde asielzoeker te blijven staan.

Bestel hier de brochure (€ 2,50) of een gratis download.