Menu

Doe mee met #nietalleen

De verwachting is dat er langere tijd op veel verschillende fronten hulp nodig zal zijn. Binnen onze kerken is heel wat menskracht beschikbaar voor gezamenlijke inzet. Het initiatief #nietalleen biedt lokale kerken een waardevolle kans om met andere kerken en lokale organisaties samen te werken. Al bijna 1000 kerken en organisaties hebben zich al aangemeld. Heeft jullie kerk zich al aangemeld? Zo niet, meld je kerk dan alsnog aan via het formulier op www.nietalleen.nl.

Over #nietalleen

Het netwerk koppelt telefonisch en per email vragen en nood van mensen zodat er plaatselijk naar hen om wordt gezien. We merken inmiddels dag #nietalleen steeds vaker wordt gebeld. Er zijn veel mensen die eenzaam zijn en een praatje willen maken. Daarnaast zijn er bijvoorbeeld jongeren ingezet bij een verzorgingshuis dat hulp nodig had om ouderen over te laten schakelen op het gebruik van tablets. Het aantal hulpvragen groeit ook. Het aantal telefonisten is uitgebreid en ook in het weekend wordt er volop gebeld. Er zijn inmiddels bijna 1.000 hulpaanbieders in 235 van de 355 gemeenten.

Het initiatief biedt lokale kerken een waardevolle kans om met andere kerken en lokale organisaties samen te werken. Als Gkv en NGK kunnen we concreet de krachten bundelen met de Protestantse Kerk in Nederland, de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Rooms Katholieke Kerk én christelijke organisaties als TijdvoorActie, SchuldHulpMaatje, Christenunie, Stichting Present, HipHelpt en de EO. Samen staan we sterker!

Nietalleen.nl op TV

Vanaf woensdag 25 maart is dagelijks het programma Nietalleen.nl te zien op NPO1. In dat programma komen mooie en ontroerende initiatieven voorbij. Veel mensen vinden het moeilijk om hulp te vragen. Het programma maakt #nietalleen bekender en wil de drempel bij mensen wegnemen om om hulp te vragen.

Meld jouw kerk aan voor #nietalleen

Als de crisis langer duurt zal er meer nood ontstaan en dan willen we er samen klaar voor zijn. Sluit je als kerk daarom ook aan bij #nietalleen. Inmiddels zijn er zo'n 1.000 hulpaanbieders die zich hebben aangemeld. Uit de NGK, CGK en GKv zijn er bijna 100 kerken die meedoen met #nietalleen. Op de website vind je een kaartje met daarop alle hulpbieders. Kijk snel of jouw gemeente er al bij staat.

Hoe kun je meedoen? Ga naar www.nietalleen.nl en vul het formulier om hulp te bieden in.

Oproep van synode en landelijke vergadering

“Behalve door te bidden kunnen we ook door de handen uit de mouwen te steken laten zien dat we christen zijn en bereid zijn om onze medemensen die te lijden hebben onder de coronacrisis te helpen. Landelijk en plaatselijk worden er veel initiatieven ontplooid. Laten we ons daar waar mogelijk bij aansluiten, en daarin lokaal ook maximaal als kerken samenwerken. We beschikken met onze gebouwen en allerlei voorzieningen over veel inzetbaar potentieel. Zo kunnen we ons licht laten schijnen” –  Oproep van Melle Oosterhuis (voorzitter Synode GKv) en Frans Schippers (voorzitter Landelijke Vergadering NGK)

Inspireer elkaar!

Er komt in deze tijd ontzettend veel creativiteit los. Dat is geweldig inspirerend om te zien. Daarom willen we al die mooie ideeën hier delen met anderen. Dus heb je zelf een mooi idee of goede suggestie? Geef het aan ons door! Samen staan we sterker.

Diaconaal Steunpunt is

Derk Jan Poel

Teamleden van Diaconaal Steunpunt