Naast vluchtelingen staan

“Opnieuw zijn wij geschokt over de vele mannen, vrouwen en kinderen die in de afgelopen weken hun leven verloren op de Middellandse, de Egeïsche Zee en op het vasteland van Europa. In eerdere jaren verloren al 17.000 mensen hun leven toen ze, vaak vluchtend uit situaties van tomeloos geweld, hun toevlucht zochten in Europa. Zoveel dodelijke slachtoffers vervullen ons met droefheid en ontzetting. Droefheid en ontzetting alleen is echter niet genoeg. Het is onze plicht als kerk maar ook als samenleving naast deze vluchtelingen te staan.”

update 15/09: de actie ‘Help vluchtelingen Nu’ toegevoegd van het christelijk noodhulpcluster.

Met deze woorden begint de verklaring van de Protestantse kerk die afgelopen week verscheen. Het is hartverwarmend om te zien dat velen van ons daadwerkelijk iets willen betekenen voor de grote stroom vluchtelingen. Dat zie je in de lokale initiatieven die massaal ontstaan. Deze initiatieven zijn ‘geweldig en hartverwarmend’, aldus het COA dat de coördinatie ervan oppakt in samenwerking met diverse organisaties.

Hieronder volgen een aantal mogelijkheden voor kerken en individuele christenen om naast de vluchtelingen te gaan staan.

Onderwijs

Vreemdelingen hebben een speciaal plaatsje in Gods hart en Hij roept ons op om hen lief te hebben. Daarmee is het thema uiterst relevant voor kerken en christenen. Missie Nederland roept kerken daarom op om haar leden te leren wat de Bijbel zegt over het omgaan vluchtelingen en hun hart te openen voor de nood van deze mensen. Wijs daarbij ook op concrete mogelijkheden om daar handen en voeten aan te geven (zie hieronder).

Noodhulpfonds

Het diaconale programma van de GZB, Verre Naasten, deputaten diaconaat van de Christelijke Gereformeerde Kerken en Hulp Oost Europa lanceren een noodhulpfonds voor steun aan vluchtelingen in Europa en het Midden-Oosten.

Bidden

Bid dat de harten van veel mensen in Europa en in Nederland zich zullen openen voor het leed van vluchtelingen.

Bid dat de mensen die op de vlucht zijn een veilige plek mogen vinden, waar ze zonder angst kunnen leven.

Blijf bidden dat er een oplossing komt voor de problemen die mensen doen vluchten: het geweld in Syrië en Irak, armoede en ongelijkheid

Bid voor snelle en effectieve hulp en voor de hulpverleners die in heftige omstandigheden moeten werken.

Geven

Lokaal draagvlak creëren

Er zijn nieuwe locaties nodig waar de vluchtelingen kunnen worden opgevangen. Ga als plaatselijke kerken samen (bijv. via het Diaconaal Platform) in gesprek met de burgerlijke gemeente en bespreek de mogelijkheden voor opvang in de eigen plaats. Laat daarbij zien wat kerken kunnen en willen betekenen in de ondersteuning van deze vluchtelingen. Beschikt de kerkelijke gemeente over een eigen kerkgebouw of een bijgebouw dat niet vaak gebruikt wordt? Overweeg om die aan de burgerlijke gemeente aan te bieden als tijdelijke noodopvang. Daarnaast kun je het vrijwilligerswerk richting vluchtelingen coördineren. In Zwolle werken het Diaconaal Platform en Present hierin samen met het COA.

Laat je stem horen

Teken de petitie van Amnesty en roep het kabinet op vluchtelingen ruimhartig welkom te heten.

Onderzoek toont aan dat Nederlandse Ontwikkelingshulp effectief is. Tegelijkertijd heeft het kabinet het mes gezet in de beschikbare budgetten. Roep Diederik Samsom op om het budget voor ontwikkelingssamenwerking te verhogen om zo de oorzaak van het vluchtelingenprobleem aan te pakken.


Praktisch

God roept ons op om de vreemdeling lief te hebben. Die liefde kunnen we allerlei manieren vormgeven: