Menu

Mantelzorg en corona

Mantelzorgers hebben het in deze tijd extra zwaar. Laten we juist hen niet vergeten. Is binnen de gemeente bekend wie mantelzorger zijn en voor wie zij zorgen? Er is duidelijk verschil tussen inwonende mantelzorgers en zij die op afstand voor een familielid of naaste zorgen. Die laatste groep heeft nog mogelijkheden om van huis te gaan.

Inwonend

Bij inwonende mantelzorgers kan het gaan om de zorg voor een partner, een kind, broer of zus. Om besmetting zoveel mogelijk te voorkomen nemen ze vaak alle zorg zelf op zich. Hulp van anderen brengt risico’s met zich mee. Het isolement en de belasting nemen daardoor toe. Boodschappen afleveren in de schuur of voor de voordeur is een mogelijkheid. Contact houden via de telefoon of beeldbellen geeft morele steun en een klankbord. Een kaartje, een bloemetje, een leuk filmpje via de app kunnen kleur geven aan hun dag.

Kunnen zij bellen met iemand van het wijkteam of de huiskring als het hen teveel wordt? Wie biedt hen het luisterend oor? Vraag hen naar hun behoefte en angst en luister vooral!

Geheugenproblemen

Mantelzorgers met een partner of ouder met dementie hebben andere zorgen. De thuiszorg en huishoudelijke hulp komen minder of niet meer, de meeste dagbestedingen zijn gesloten. Vrijwilligers stoppen vanwege het bestemmingsgevaar. Dat zorgt bij deze groep ouderen voor veel onrust. Er is minder structuur in het dagritme en minder toezicht. En als je geheugenproblemen hebt is de waarschuwing om 1,5 meter afstand te houden en geen hand te geven helaas binnen twee minuten vergeten. Het broodnodige ommetje onder begeleiding kan daardoor een probleem zijn.
Veel mantelzorgers missen nu de uurtjes rust en tijd voor zichzelf en moeten voortdurend alert zijn.

Je ziet dat een volwassen kind alles oppakt om bij een ouder in te trekken en daar thuis te werken. Voor korte tijd kan dit een oplossing zijn, maar het eind is nog niet in zicht.

Tip: Laat kinderen een tekening maken of kaart en breng die samen naar een oudere. Twee vliegen in één klap: kinderen iets laten doen (voor een ander) en een wandelingetje met een doel.

Chronisch zieken

Heb je in beeld welke gemeenteleden een chronische ziekte hebben en nu tot de risicogroep behoren? Is bekend wie de boodschappen haalt en hand-en-spandiensten doet? Misschien was de persoon niet eenzaam. Maar door de thuisisolatie kan dit anders worden. Gedachten malen in het hoofd. Wat zou het helpen om het te delen met iemand die leeft vanuit dezelfde Bron.

Deze groep heeft misschien geen mantelzorgers, maar heeft nu wel direct behoefte aan mensen die op afroep beschikbaar zijn. Voor praktische zaken of voor de grote vragen: wat als ik besmet raak en naar het ziekenhuis moet. Wil ik dan aan de beademing op de intensive care? Of is palliatieve behandeling in mijn situatie beter? Wie biedt een luisterend oor als zij deze dilemma’s weleens hardop willen uiten?

Tip:

  • Adopteer een oudere; koppel een jong iemand aan een oudere om een band op te bouwen en de drempel te verlagen om hulp te vragen.
  • Stimuleer mensen om contact op te nemen met iemand van het wijkteam of de huiskring als ‘het hart te zeer onrustig wordt’; à la de deluisterlijn.nl. Ouderen bellen niet snel uit zichzelf.
  • Voor niet-digitale ouderen print maken van mail-berichten en in de brievenbus doen.

Steun de mantelzorger

Vaak gaat de aandacht uit naar de persoon die zorg nodig heeft. Laten we in deze tijd de mantelzorgers niet vergeten. Zeker ook als het gaat om de afwegingen die zij moeten maken als beademing op de intensive care of palliatieve behandeling. Met wie kunnen zij spreken over deze grote ethische vraagstukken? En vergeet niet dat onder hen angst is dat zij zelf ziek worden en geen zorg meer kunnen bieden. Vraag hen wie eventueel ingeschakeld zou kunnen worden. Dat kan rust geven.

Denk aan de mantelzorger

  • die niet meer op bezoek mag in het verpleeghuis
  • die nu hele dagen thuis moet blijven en 24/7 de zorg alleen geeft
  • die zorgt voor een naaste met dementie, autisme of verstandelijke beperking; mensen die gebaat zijn bij een strakke structuur die nu is weggevallen
  • die het kind met een verstandelijke beperking niet duidelijk kan maken waarom bezoek of logeren niet meer mogelijk is
  • die bang is zelf ziek te worden
  • die behoefte heeft aan een luisterend oor.

Meer informatie

Deze tekst is geschreven door Co Beukema. Co is mantelzorgmakelaar en ontzorgt mantelzorgers.

Deel je suggesties

Het is een bijzondere tijd. Vaste gewoonten en structuren vallen weg. Dat biedt ook kansen voor nieuwe initiatieven. Laten we daarbij creatief zijn en van elkaar leren. Deel daarom je suggesties en ideeën met ons.

Diaconaal Steunpunt is

Derk Jan Poel

Teamleden van Diaconaal Steunpunt