Menu

Leiding geven

Stimuleren, coördineren en faciliteren

Als diaken draag je de zorg dat niemand in de gemeente zonder hulp en troost blijft wanneer er sprake is van bijvoorbeeld ziekte, eenzaamheid of armoede.  We zagen al dat je daar niet alleen voor staat. Je bent niet de eerstverantwoordelijke, maar wel eindverantwoordelijk.  De gemeente is diaconaal en de diakenen hebben als taak om het diaconale werk in en van de gemeente te stimuleren, te coördineren en te faciliteren! Concreet betekent dit dat je zelf niet hoeft te voorzien in alle hulpvragen. Het is juist je taak om gemeenteleden te stimuleren hun diaconale roeping op te pakken. Zo geef je als het ware leiding aan de diaconale gemeente

Als diaken....

  • zorg je voor een goede voortgang van het dienen in en door de gemeente.
  • ben je op de hoogte van moeiten en gaven in de gemeente.
  • stimuleer je gemeenteleden tot dienstbetoon.
  • zamel je gaven in en deel je deze uit in de naam van Christus.
  • bemoedig je gemeenteleden met Gods woord.
  • werk je concreet en doelgericht aan een liefdevolle gemeenschap.

Yes! Ik ben diaken

Als diaken heb je een prachtige taak. Een taak die soms ook moeilijk is. De compleet vernieuwde brochure ‘Yes! ik ben diaken’ wil je verder helpen.

Leiding geven

Als diaken geef je leiding aan de diaconale gemeente. Dit doe je doordat je als diaken diaconaat uitlegt, mensen enthousiast maakt, hen er bij helpt, diaconaat mogelijk maakt, het voordoet en het denkwerk vooraf doet.

Diaconaat uitleggen

Als diaken leg je eerst uit wat diaconaat is en waarom het belangrijk is. Je maakt duidelijk dat het hoort bij volgelingen van Jezus.

Mensen enthousiast maken

Het is belangrijk dat mensen enthousiast worden zodat ze daadwerkelijk in beweging komen. Als diaken stimuleer je dit. Dat is een stuk gemakkelijker als je er zelf ook enthousiast over bent! Vuur ontsteek je met vuur. Steek je passie en enthousiasme niet onder stoelen of banken.

Hen erbij helpen

Soms moet je mensen even helpen. Bijvoorbeeld door te helpen ontdekken waar iemands gaven liggen. Of door ze even een zetje te geven. Een andere keer betekent helpen dat je mensen met elkaar in contact brengt.

Diaconaat mogelijk maken

Als diaken zorg je er voor dat de gemeente lekker diaconaal bezig kan zijn. Alle randvoorwaarden moeten daarom goed geregeld zijn. Zorg er bijvoorbeeld voor dat er budget is voor diaconale activiteiten binnen en buiten de gemeente.

Voordoen

Een beter diaconale wereld begint bij jezelf. Waarom zou de gemeente de handen uit de mouwen steken, als je dat als diaken zelf niet doet?

Denkwerk vooraf

Als diaken ben je proactief en reageer je niet alleen op wat er op je af komt. Daarom ga je planmatig en doelbewust te werk.

Als diaken zoek je steeds nieuwe manieren om de diaconale gezindheid in de gemeente levend te houden. Daarbij is het doel niet: het doen van zoveel mogelijk activiteiten. Het gaat er om dat de gemeente haar licht wil laten schijnen voor de mensen zodat zij haar goede werken zien en de Vader, die in de hemelen is, verheerlijken (Mt. 5:16).

Diaconaal Steunpunt is

Derk Jan Poel

Teamleden van Diaconaal Steunpunt