Menu

Hoe ben je als kerk vandaag de dag missionair? Hoe deel je geloof, hoop en liefde?

Die vraag staat centraal tijdens de werkconferentie ‘Kerk-zijn op de rand’ op 25 januari 2020 in Utrecht. Deze conferentie biedt een gevarieerd programma vol inspirerende verhalen, praktische workshops en verschillende uitwisselingsmomenten. Samen nadenken over missionair kerk zijn anno 2020. Het doel is om een brug te slaan tussen het missionaire werkveld en de lokale kerken, en een beweging in gang te zetten om op een frisse manier missionair present te zijn in de samenleving.

Kerkzijnopderand

Trends en kantelkansen

De werkconferentie gaat én over de kantelingen in onze maatschappij en leven én over kansen die dan ontstaan om diaconaal-missionair kerk te zijn. Een dag vol met inspiratie, tips, praktijkvoorbeelden en ervaringen en tijd om verhalen met elkaar te delen.

Op www.kerkzijnopderand.nl vind je meer informatie en kun je je aanmelden. De kosten voor deelname bedragen €45,–. Wanneer je je voor 1 december aanmeld, ontvang je €5,– korting. Daarnaast krijg je nog eens €5,– korting wanneer je met iemand anders uit je gemeente naar de werkconferentie komt. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt, dus wacht niet te lang met aanmelden.

De conferentie www.kerkzijnopderand.nl is een initiatief van deputaten ondersteuning in de GKv, het Diaconaal Steunpunt, het Missionair Steunpunt, Verre Naasten, Praktijkcentrum, deputaten diaconaat van de CGK en bureau Kerkwerk.

Diaconaal Steunpunt is

Derk Jan Poel

Teamleden van Diaconaal Steunpunt