Menu

Kerk in de praktijk

Bij Kerk in Praktijk (KIP) zetten gemeenteleden zich praktisch in voor buurtbewoners in Westbroek. Kerk in Praktijk heeft wel iets weg van de landelijke stichting Hulp in Praktijk. KIP is opgericht in 2013 toen een aantal gemeenteleden uit de kerken van Westbroek (NGK en Hervormd) zich op een praktische manier wilden inzetten voor hun dorpsgenoten. Als snel werd duidelijk dat samenwerking de bekendheid én het vangnet groter zou maken, zodat mensen met een hulpvraag beter geholpen kunnen worden

Waardevolle contacten

Heb je als inwoner van Westbroek dringend en onverwachts hulp nodig en weet je niet wie je daarvoor kunt vragen? Dan kun je bellen of mailen met KIP. De coördinator bekijkt samen met je de hulpvraag en koppelt deze aan een hulpaanbieder. Samen bespreken de hulpvrager en hulpgever wat er verder nodig is.

Die hulpaanbieders zijn gemeenteleden van de deelnemende kerken, die zich bij de start van elk nieuw seizoen aanmelden als vrijwilliger voor een bepaalde dienst. Dit kan iets zijn waarin men bijzonder kwaliteiten heeft (zoals bijvoorbeeld timmeren of schilderen), maar ook wat algemenere ondersteuning als autorijden of eten koken. Jaarlijks wordt het bestand van hulpgevers geüpdatet zodat de hulpvragers altijd goed geholpen kunnen worden. De informatie wordt samen met de contactgegevens van de helper door de coördinator bijgehouden.

In de afgelopen vijf jaar zijn er al heel veel mensen geholpen en waardevolle contacten gelegd. Zo is een moeder met drie jonge kinderen bijgestaan in het huishouden toen zij een hernia kreeg. Ook worden regelmatig ouderen en zieken naar ziekenhuisafspraken gebracht door gemeenteleden.

Positieve ervaringen

De ervaringen zijn zeer positief. Alle betrokkenen, zowel de hulpvrager als de hulpbieder, ervaren het contact als waardevol. Alle betrokken partijen zijn dan ook blij dat KIP na vijf jaar nog zo succesvol is: ‘Regelmatig gebeurt het dat men enthousiast aan een project begint, maar het na verloop van tijd toch verwatert. Ik ben blij en dankbaar dat KIP nog steeds een in Westbroek bekend en veel gevonden platform is!’.

buurman

Buurman & Buurman - Ontmoet de helpende handen van het klussenteam van de NGK De Ontmoeting

Zelf aan de slag

Met een mooie, heldere folder kun je buurtbewoners uitleggen wie je bent, wat je wilt aanbieden en waarom. Deze folders kunnen huis-aan-huis worden verspreid of via openbare gelegenheden als een bibliotheek of het prikbord van de supermarkt.

Zorg voor een website, e-mailadres of telefoonnummer zodat mensen contact kunnen opnemen. Afhankelijk van het aantal vrijwilligers kan de telefoon of e-mail afwisselend door meerdere mensen worden beantwoord.

Hulpvragen kun je eenvoudig bijhouden in een Excel-document. Hierin kun je, naast de contactgegevens van de hulpvrager, ook noteren aan wie je de hulpvraag hebt doorgestuurd en of hier daadwerkelijk actie op ondernomen is. Maar ook bijvoorbeeld aandachtspunten voor de hulpbieder, bijzondere verzoeken van de hulpvrager en andere informatie die later van pas kan komen.

Diaconaal Steunpunt is

Derk Jan Poel

Teamleden van Diaconaal Steunpunt