Menu

Kerk in een anderhalve meter samenleving

‘Voorzichtigheid nu is beter dan spijt achteraf’, gaf premier Rutte opnieuw aan in de persconferentie van 6 mei. Het geeft iets weer van de behoedzaamheid waarmee het kabinet maatregelen wil verruimen. Basisscholen en kinderdagverblijven starten voorzichtig weer op. Contactberoepen mogen weer aan de slag. De terrasjes gaan weer open. We mogen met mondkapjes op gebruik maken van het Openbaar Vervoer. En ook voor kerken is de eerste verruiming aangekondigd. Vanaf 1 juli mogen kerken weer samenkomen, zij het met maximaal 100 personen. Wat betekent dat in een anderhalvemetersamenleving?

[Laatste update: 7 mei]

Anders organiseren

Wanneer er per 1 juli weer ruimte komt voor een bepaalde vorm samenkomen, dan gaan we voorlopig nog niet terug naar wat we gewend waren. In de anderhalve meter samenleving waar het veelvuldig over gaat, krijgen we ook als kerk te maken met protocollen. Die samenleving zal vanwege het coronavirus op een andere manier georganiseerd worden. Daar denkt de kapper op de hoek over na, de autorijschool en de fysiotherapeut. Daar wordt op dit moment ook vanuit kerken al in landelijk verband over nagedacht.

Minister Grapperhaus heeft de kerken verzocht om alvast na te denken over de anderhalvemetersamenleving zodat ze goed voorbereid zijn wanneer de maatregelen versoepelen. Zoals het nu lijkt, vind de eerste versoepeling plaats per 1 juli. Denk aan de consequenties voor kerkdiensten en bijeenkomsten en het omzien naar elkaar. Op de korte en op de lange termijn. In interkerkelijk verband wordt hier door verschillende partijen over nagedacht en is een protocol in de maak. Samen met Steunpunt Kerkenwerk zullen we de 3G kerken hierover blijven informeren. Hieronder een eerste aanzet van hoe de anderhalvemeterkerk er uit kan gaan zien.

Voorbereiden

De verwachting is dat we in elk geval tot ver in het seizoen 2020 - 2021 te maken hebben met beperkende  maatregelen. Hoe kun je het kerk-zijn inrichten in een anderhalve-metersamenleving, rekening houdend met richtlijnen die de overheid zal stellen en protocollen die daarvoor aangereikt gaan worden? Wat betekent dit voor de zondagse kerkdienst, de clubs, de verenigingen, de catechese en de huisgroepen? Het is verstandig om daar nu alvast over na te denken en je daarop voor te bereiden. Nu kijken we vooral even naar de kerkdienst. In de komende periode zullen we ook ingaan op kleinere groepen en onderlinge zorg.

Aspecten voor aandacht

Op dit moment wordt er gewerkt aan een protocol. De contouren daarvan worden langzaam zichtbaar. Daarin zullen de volgende aspecten in een bepaalde vorm een rol gaan spelen:

In de NGK Amstelveen worden alvast  de nodige voorbereidingen getroffen.
In de NGK Amstelveen worden alvast de nodige voorbereidingen getroffen.

Communicatie

Straks zijn kerkdiensten in enige vorm weer toegankelijk. Er ligt dan een protocol. Als kerk heb je nagedacht over de implementatie daarvan in jullie eigen gemeente. Dan is goede communicatie van groot belang. Wat is het protocol, waarom is het nodig, bij wie kunnen mensen vragen stellen? Hoe ziet het uitnodigingsbeleid er uit? Worden mensen per wijk, kring, leeftijd, alfabet uitgenodigd? Kunnen mensen onderling ruilen? Er is niks vervelender dan dat mensen bij een kerk staan en daar te horen krijgen: ‘we hebben het maximum bereikt, gaat u maar naar huis’.

Elkaar helpen

In de komende tijd zullen er nieuwe vragen op ons afkomen, waarbij we elkaar kunnen helpen. Laten we daarom de vragen en de ideeën en ervaringen met elkaar delen. Zo kunnen we ook in deze tijd met elkaar nieuwe wegen vinden om God te dienen. Ondertussen volgen wij de ontwikkelingen op de voet en zullen daarover pro-actief blijven informeren.

Bron: Kerk in een anderhalve meter samenleving van Rudolf Setz. Bovenstaande tekst is een ingekorte en aangepaste versie.

Inspireer elkaar!

Er komt in deze tijd ontzettend veel creativiteit los. Dat is geweldig inspirerend om te zien. Daarom willen we al die mooie ideeën hier delen met anderen. Dus heb je zelf een mooi idee of goede suggestie? Geef het aan ons door! Samen staan we sterker.

Veel gestelde vragen over erediensten

Diaconaal Steunpunt is

Derk Jan Poel

Teamleden van Diaconaal Steunpunt