Kerk in de buurt

Kerk in de buurt helpt kerken die relaties willen opbouwen met mensen in hun dorp of wijk.  Met een praktische startgids kun je ontdekken wat past bij je buurt en bij de eigen gemeente. En er is begeleiding om te kiezen en te starten met een initiatief. Kerk in de buurt is een initiatief van de Protestantse Kerk in Nederland en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, Nederlands Gereformeerde Kerken en Christelijke Gereformeerde Kerken. De drie Gereformeerde kerken werken sinds 2012 nauw samen in het Platform Diaconale Samenwerking.

Vanuit de praktijk

Samen ontwikkelden de Protestantse Kerk in Nederland en de 3G kerken materialen voor kerken en geloofsgemeenschappen, die relaties willen aangaan met mensen in hun dorp of wijk. Een praktische startgids helpt antwoorden vinden op vragen als: welke boodschap hebben we als kerk? Hoe komen we in contact met buurtbewoners? Met wie kunnen we samenwerken? Op dit moment zijn de volgende initiatieven uitgewerkt: het verhalenhuishuiskamer van de wijkbuurtsoephet mobiele kerkje en de ontmoetingstuin. Alle initiatieven zijn vanuit de praktijk ontstaan en helpen kerken om relaties te leggen met mensen in de buurt. De initiatieven zijn zo beschreven dat je daarmee in principe zelfstandig uit de voeten kunt. Je kunt ook begeleiding krijgen vanuit de betrokken organisaties bij het kiezen uit de voorbeeld-initiatieven of bij het ontwikkelen van een eigen initiatief.

Startbijeenkomsten

De komende maanden organiseren we een aantal startbijeenkomsten voor kerken die geïnteresseerd zijn in kerk in de buurt. De eerste 2 startavonden zijn inmiddels gepland. We zijn te gast bij twee initiatieven: Open Arms (Rotterdam 5 juni) en Buurtsoep (Leersum 6 juni). Meld je aan via www.kerkindebuurt.nl/agenda.