Het is goed spul!

Sinds een jaar ondersteunt het Diaconaal Steunpunt diaconieën met Bloeiend diaconaat: een cursus gebaseerd op e-learning en ontwikkeld in samenwerking met de CGK. De reacties die we terug krijgen zijn positief. Zo ook van Aad Kraan, Harmen Eckhardt en Anthonie Hogedoorn, diakenen van de CGK Dordrecht Zuid. Zij hebben samen de cursus gevolgd en delen graag hun ervaringen.

Het is goed spul

Anthonie vertelt dat de concrete aanleiding voor het volgen van de cursus een verlangen naar bezinning en diepgang met elkaar was. ‘Ook vroegen we ons af’, zo vult Harmen aan, ‘of we de goede dingen doen.’ De diakenen zijn in het bijzonder blij met het laatste hoofdstuk, over het opzetten van een diaconaal plan. De diaconie had al wel een dergelijk plan, maar dit was niet concreet en up-to-date. Voor de dienstbaarheid naar binnen (gemeentegericht) zijn bestaande structuren voldoende, is hun ervaring. Maar voor het naar buiten treden, heb je een plan nodig. Om ook gemeenteleden te benaderen en in te zetten.

Gerechtigheid

Het deel over de rol van de diaken in de buurt leverde goede gesprekken op. In de wijk van de Zuidhovenkerk lijkt niet zozeer nood te zijn op het gebied van barmhartigheid (zoals armoede). Maar ook de ‘rijke’ mens heeft noden, bijvoorbeeld op het gebied van gerechtigheid. Gerechtigheid is leren leven in de juiste verhoudingen, je zo inzetten dat het de gemeenschap versterkt en wat fout is ook fout noemen. Ook dat is diaconaat.

Goed spul

De cursus bestaat uit drie avonden, waarbij filmpjes de gesprekken met elkaar inleiden. Een gespreksgids helpt om van de Bijbelse diaconale grondbeginselen te komen tot het opstellen van een plan. Aad geeft aan dat de boodschap via de filmpjes krachtig onder woorden wordt gebracht: ‘Het is goed spul.’

“Gebruik drie hele avonden, dat is de cursus waard.”

De diaconie koos ervoor de stof in kleine stukjes te knippen. Ieder bekeek de filmpjes thuis en bij de opening van de vergadering werd het gesprek gevoerd. Achteraf vinden de mannen dat een minder goede keuze. De doorgaande lijn houd je zo moeilijker vast. Hun advies: ‘Gebruik drie hele avonden, dat is de cursus waard.’

Praktijk

Hoe gaat de diaconie nu verder? Aad: ‘We hebben afgesproken dat we ons tijdens de vakantieperiode op twee thema’s uit de cursus bezinnen. Na de zomer willen we de thema’s samen verder uitzoeken en concretiseren.’

Meer informatie

Wil je ook aan de slag met deze mooie cursus? Via www.bloeienddiaconaat.nl kun je je aanmelden. Zodra we je aanmelding ontvangen hebben, nemen we contact met je op en sturen we de benodigde cursusmaterialen naar je toe.

Bovenstaande bijdrage is eerder verschenen in Doorgeven (september 2018). Doorgeven is een uitgave over zending, diaconaat en evangelisatie van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland.