Inspirerende WMO bijeenkomst in Groningen

Begin dit jaar is de vernieuwde Wmo in werking getreden. Wat is de huidige stand van zaken? Wat zijn de gevolgen van de participatiesamenleving voor ons als kerken? En waar loop je als diaconie dan tegenaan in je eigen gemeente, maar bijvoorbeeld ook in je buurt of wijk? Welke initiatieven zijn de moeite van het delen waard en hoe kunnen we van elkaar leren? In Groningen gingen gisteravond veertig deelnemers in een inspirerende bijeenkomst hierover met elkaar in gesprek.

Reactie van een diaken

Heel goed om zo met elkaar uit te wisselen en ideeën op te doen. Ik kan thuis hier ook wel over nadenken, maar dat levert maar een paar ideeën op. Hier ga je met veel meer zinvolle informatie en tips naar huis!

Meld je ook aan!

Op het programma staan nog vijf avonden verspreid over het land. Diakenen en diaconaal betrokkenen uit de CGK, NGK en GKv zijn van harte welkom!

Voor een optimale uitwisseling hebben we een minimum aantal deelnemers vastgesteld. Uiterlijk een dag voor de bijeenkomst bepalen we of de avond door kan gaan. Op dit moment zijn er nog onvoldoende aanmeldingen voor Leiden, Leeuwarden en Zaandam. Ben je van plan om naar één van deze avonden te komen, meld je dan op tijd aan! Je kunt je aanmelden door te klikken op één van de onderstaande links:

26 mei CGK Papendrecht
3 juni GKV Leiden
9 juni GKv Zwolle Berkum
11 juni GKV Leeuwarden
16 juni GKv Zaandam (Zaankerk)

 

Deze avonden worden georganiseerd door het Diaconaal Bureau en het Diaconaal Steunpunt samen.