Heidag voor diakenen in Leek

Eind november werd een heidag gehouden voor de diaconie van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Leek. Locatie was het Ronostrand. Diaken Richard Bosker schreef een bemoedigend verslag in het kerkblad. We delen het graag met u!

‘Afgelopen zaterdag 26 november zijn we met elkaar op pad geweest naar het Ronostrand. De nieuwe kerkorde heeft voor wat betreft de diaconie een veranderingsproces in gang gezet waar we nog middenin zitten. Een goed moment om eens op een andere manier met elkaar achterom en vooruit te kijken.

Stelling

Derk Jan Poel van het Diaconaal Steunpunt trapt de middag af met een inspirerende inleiding. Vervolgens gaan we in kleine groepen wandelen rond het meer. Daar vinden we drie tenten inclusief gespreksleider en een pittige stelling.

De stellingen waren:

  • Ik voel me door God geroepen in mijn dienst als diaken
  • Mijn diaconale taak beperkt zich niet alleen tot de Tolberterstraat
  • Ik heb, in navolging van Jezus, alles over voor mijn naaste in mijn dienst als diaken en voel me vrij de mensen in mijn wijk aan te sporen hetzelfde te doen.

We spreken met elkaar van hart tot hart, man wat fijn. We sluiten plenair af en rijden iets na vijven weer naar Leek alwaar een herfstbarbecue wacht voor ons en onze partners. Wat was dit een gezegende dag!

Gedachten

Een aantal gedachten en woorden van deze dag die ik graag wil delen.

Het glas is halfvol in onze gemeente. Er gaat al heel wat goed. Een veel bemoedigende manier om te kijken hoe je nog een paar druppels aan het glas kan toevoegen.

‘On hands’ in plaats van ‘hands on’. Mannen in het algemeen, maar zeker die van het diakensoort,  hebben enorm de neiging om een probleem met beide handen aan te pakken en op te lossen. Derk Jan leerde ons dat wij moeten leren ‘op onze handen te gaan zitten’ en de gemeente in te schakelen. De rol van diaken wordt meer en meer die van de spin in het web. Signaleren, verbinden, toerusten en motiveren. Iedere christen is geroepen tot de dienst der barmhartigheid, een huiskring is de gelegenheid om daar handen en voeten aan te geven.

Tot slot

Rector Roel Kuiper van de Theologische Universiteit heeft onlangs in een presentatie ‘de dienstbare kerk’ genoemd als één van de drie pijlers onder de kerk van de toekomst. Wat zou het mooi zijn als we plaatselijk zo ook meer en meer bekend staan: een warme gemeenschap van gelovigen, die bijzondere initiatieven ontplooit voor de mensen om ons heen. En ook hier geldt dat het glas al best gevuld is door het omzien naar elkaar in de wijk, werkgroep asielzoekers, Samen aan tafel, project voedselbank, enzovoort. Maar heb je iets op je hart dat een paar druppels kan toevoegen: deel het met je diaken en maak samen een plan.

Jouw gemeente 

Mooi om te merken hoe de diaconie lerend bezig is. Hoe ervaar jij de diaconie in jouw gemeente? Wat gaat goed? Wat zou je graag anders zien? We horen het graag!