Hulp in Afrika

Het Christelijk Noodhulpcluster heeft in de afgelopen drie maanden ruim 460.000 euro ontvangen voor Afrika. Daarvan konden duizenden kwetsbare families geholpen worden met voedsel, nieuwe waterputten en zaaizaad.

Dat blijkt uit de zojuist gepubliceerde rapportage van de samenwerkende organisaties Dorcas, Tear, Red een Kind, Woord en Daad en ZOA. De hulp wordt vanwege de nijpende nood in het gebied de komende maanden opgeschaald.
Bijna 250.000 mensen kregen afgelopen maanden een voedselpakket met cassave, mais, bonen, soja en olie. Daarbij was extra aandacht voor zieken, ouderen, zwangere vrouwen, alleenstaande moeders en langdurig zieken. Verder ontvingen 80 veeboeren met een kleine kudde veevoer. Ruim 1000 huishoudens werden voorzien van zaden voor bijvoorbeeld watermeloen, uien en tomaat. Ook werden er waterputten geslagen, hersteld en schoongemaakt.

De gevolgen van El Nino worden naarmate de tijd vordert steeds meer zichtbaar. Er is grote nood. Alleen al in Ethiopië zijn er 10 miljoen mensen die extra voedselsteun nodig hebben. De periode tot de oogst in augustus of september zal nog nijpend blijven. En voedselhulp en verbeterde toegang tot water hard nodig. In het zuidelijk deel van Afrika is al geoogst, maar veel oogsten zijn mislukt. Ook hier zal extra voedselhulp nog maandenlang hard nodig zijn. Daarom hebben de organisaties besloten de projecten op te schalen.

Er zullen meer voedseldistributies plaatsvinden als eerste noodhulp voor duizenden huishoudens. En nog meer huishoudens zullen worden voorzien van geld en zaden. Veel boerenfamilies zijn al door hun voorraden heen. Met de zaden worden de boeren ondersteund in herstel van hun inkomen op langere termijn.

Download hier de rapportage van het Christelijk Noodhulpcluster.