Hulp aan Sint Maarten

De inwoners van Sint-Maarten en omliggende eilanden lijden onder de gevolgen van de verwoestingen door de orkaan Irma. In een aantal kerken is voor de nood in dit gebied gebeden en is er gecollecteerd.

De organisaties die samenwerken in het Christelijk Noodhulpcluster – Dorcas, Red een Kind, Tear, Woord en Daad, ZOA – beseffen dat velen getroffen zijn door de verwoestingen, maar zijn zelf niet actief in dit gebied. Gelukkig nemen de Nederlandse overheid en de lokale overheid hun verantwoordelijkheid voor de eerste noodhulp en hopelijk straks ook voor de wederopbouw.

Zij worden daarin gesteund door het Rode Kruis en andere organisaties die op het eiland een netwerk hebben. Ook EO Metterdaad zet zich in.  Verder wordt vanuit Suriname hulp geboden en is de Nederlandse MAF-piloot Jafeth Bruinink daarbij betrokken. Hij is één van de piloten die met de Cessna 206 van de MAF wordt ingezet in het hulpprogramma van het Disaster Response Team op Sint Maarten. Zijn uitzending wordt door de Verre Naasten financieel ondersteund.

Wil je als kerk de getroffenen aldaar steunen, dan kan dat via bijvoorbeeld EO Metterdaad, Verre Naasten of het Rode Kruis. De vijf organisaties van het Noodhulpcluster blijven hun werkzaamheden richten op gebieden in onder andere Afrika en Azië met eveneens hoge nood, maar waar veel minder hulp is, de overheden vaak kwetsbaarder zijn en deze organisaties wel hun netwerken hebben.