Menu

Stappenplan steunverlening

Vrijwel elke diaconie heeft te maken met aanvragen voor financiële hulp. Het is verstandig om hiervoor een vaste werkwijze af te spreken en te communiceren. Dat geeft duidelijkheid binnen de diaconie. En met een heldere, transparante en vaste werkwijze verlaag je de hoge drempel naar de diaconie. Gemeenteleden weten waar ze aan toe zijn en wat ze kunnen en mogen verwachten. In een aantal stappen stel je je eigen richtlijn op voor individuele hulpverlening door jouw diaconie.

Aanvullende tips

  • Spreek af dat elke diaken over een bepaald bedrag aan handgeld beschikt dat hij snel kan inzetten voor de eerste steun. Bijvoorbeeld 100 euro. 
  • Kijk op berekenuwrecht.nibud.nl om te zien op welke regelingen iemand een beroep kan doen
  • Bundel signalen via een diaconaal platform en ga daarover in gesprek met de burgerlijke gemeente. 
  • Kijk op www.samenhartvoormensen.nl voor meer materialen.  
  • Neem contact op met het Diaconaal Steunpunt voor advies op maat.

Diaconale vertouwenspersoon

Je kunt een diaconale vertrouwenspersoon aanstellen, omdat de diaconie zelf vaak nog een hoge drempel heeft. Gemeenteleden kunnen contact opnemen met de vertrouwenspersoon met zowel sociale als financiële problemen. Door deze diaconale vertrouwenspersoon een klein werkbudget te geven, hoeft niet alles afgehandeld te worden in de diaconie. Stel als diaconie daar duidelijke richtlijnen voor op. Dat hulpvragen door deze diaconale vertrouwenspersoon vertrouwelijk worden behandeld mag helder zijn.

Diaconaal Steunpunt is

Derk Jan Poel

Teamleden van Diaconaal Steunpunt