Menu

Het werkcafe

Werkcafé Drachten is opgericht om mensen die hun baan verloren hebben, een luisterend oor en een helpende hand te bieden. In het werkcafé krijgen de bezoekers een kop koffie aangeboden, zijn er vrijwilligers die als klankbord fungeren en ontmoeten ze andere werkzoekenden. Tips, ideeën en netwerken worden onderling gedeeld. 

Een luisterend oor

Geen werk meer? Baan opgeheven? Een situatie, die ineens alles op zijn kop zet. Dat zorgt voor onzekerheid en veel vragen. Via het Werkcafé komen mensen in contact met ‘lotgenoten’. Voor inspiratie, om te brainstormen en om ervaringen uit te wisselen. Dat helpt om weer kansen en mogelijkheden te gaan zien, waardoor de toekomst weer kleur krijgt.

‘Ik besloot eens binnen te stappen bij een inloopmiddag om mijn cv te laten checken. Daar kreeg ik zulke goede tips aangereikt en kreeg ik contact met lotgenoten. Mensen die ook hun baan verloren hadden. Dat was goed voor mijn verwerkingsproces.’ - Dick (Was werkloos en is nu betrokken als vrijwilliger bij het werkcafé)

Maandag

Op maandagmorgen gaan de deuren van het Werkcafé open. Iedereen die op zoek is naar een baan, is welkom. Er is expres gekozen voor de maandag.
Wanneer de mensen met een baan weer naar het werk gaan, kunnen de werkzoekenden ook de deur uit en aan de slag. In het Werkcafé staat de koffie voor ze klaar en ontmoeten ze andere mensen die op zoek zijn naar een baan.

Vrijwilligers zijn actief als praatpaal en luisterend oor. Daarnaast worden er tips en ideeën uitgewisseld met de andere werkzoekenden. Door gebruik te maken van elkaars netwerk, worden mensen aan een baan geholpen. Insteek van het café is in de eerste plaats: aandacht en een luisterend oor. In Drachten komen er per keer ongeveer 20 mensen op af. Daarnaast is er maandelijks een inhoudelijk verhaal over werkgerelateerde zaken. Daarbij komen verschillende onderwerpen aan bod. Zo is er iemand van het UWV geweest die aangaf waar je op moet letten als je in de WW of in de bijstand zit. Een andere keer werd er stilgestaan bij hoe je je tijdens een sollicitatiegesprek presenteert. Ook de vraag ‘Wat is een goede sollicitatiebrief?’ is besproken. Een werkgever werd uitgenodigd die toelichtte waar hij op let bij het lezen van een sollicitatiebrief. Deze onderwerpen brengen de werkzoekenden zelf in. Zo sluit het aan bij wat ze nodig hebben.

lotgenoten

‘Lotgenoten’ bieden elkaar inspiratie en wisselen ervaringen met elkaar uit.

Concreet iets doen

Diakenen in Drachten willen niet alleen met de collectezak rond, maar ook iets concreets doen voor de wijk. Het viel op dat veel mensen werkloos blijven, vooral wanneer ze 55 jaar of ouder zijn. Daarom richtten ze het werkcafé Drachten op. Zo’n 60 à 70 procent van de mensen die komt is niet-kerkelijk. De gedachte achter het werkcafé is dat men oprechte aandacht wil bieden aan de medemens. Aandacht voor: wat doet het met je als je geen baan hebt?

Zelf aan de slag

In het Werkcafé in Drachten zijn drie vrijwilligers actief. Door een bericht in het kerkblad of een oproep in de kerk kunnen mensen zich opgeven. Het is belangrijk dat je een luisterend oor biedt en aandacht kunt geven. Communicatie over het werkcafé is van belang. Naast een bericht in kerkblad, staat er in Drachten ook informatie in de plaatselijke krant. Verder zijn er flyers neergelegd bij de huisarts en de bibliotheek. Het is behoorlijk wat werk om het Werkcafé te organiseren. Naast de inhoud, ben je ook tijd kwijt voor de communicatie. Kunst is om taken op te knippen in kleine stukjes. Dan is het behapbaar en blijft het te overzien.

logo werkcafe

Samen sta je sterker

In 20 jaar zijn veel waardevolle samenwerkingen ontstaan. Met diverse organisaties werken we samen aan onze passie: dienen, delen en doen in kerk en samenleving.

Diaconaal Steunpunt is

Derk Jan Poel

Teamleden van Diaconaal Steunpunt