Menu

Handicap

Meer dan 14% van alle Nederlanders heeft een beperking in horen, zien, bewegen of verstandelijke vermogens. Hoe zorg je ervoor dat ze hun talenten als volwaardige leden van het lichaam van Christus kunnen inzetten, ondanks hun beperking? Hoe welkom is de kerk voor mensen met een handicap? Gaan mensen in een rolstoel gemakkelijk mee naar de kerk, of haken ze af, bijvoorbeeld omdat alle ‘rolstoelers’ op een rijtje moeten zitten?

Voor jou als diaken

DIT KONINGSKIND

Kijk voor dit onderwerp ook eens op de website van Dit Koningskind. Zij bieden diverse relevante trainingen en cursussen waaronder:

Omgaan met mensen met een handicap
Een Bijbelse visie op mensen met een handicap. Wat is hun plek in de kerk en hoe betrek je ze in het gemeenteleven? Over je houding naar hen en hun ouders.

Een sterker netwerk
Vrijwilligers, contactpersonen en buddy’s worden opgeleid tot netwerkcoach, om ouders te ontlasten. Je leert hoe je, samen met de persoon met een handicap, een sociaal netwerk opzetten.

VAKANTIES

Diverse vakantiemogelijkheden voor mensen met een beperking op een rij:

St. Ichthus organiseert vakantiereizen naar het buitenland voor mensen met een lichamelijke beperking. Zie www.ichthusreizen.nl.

Dit Koningskind organiseert reizen voor lichamelijk en verstandelijk beperkte mensen, zowel in Nederland als in het buitenland. Bekijk de website.

Het vakantiebureau biedt vakanties voor ouderen en mensen die (extra) zorg nodig hebben: www.hetvakantiebureau.nl.

Diaconaal Steunpunt is

Derk Jan Poel

Teamleden van Diaconaal Steunpunt