Menu

Groene Genade

NGK de Pelgrim in Ede zet als groene kerk bewust stappen op weg naar duurzaamheid. Er is een werkgroep Groene Genade die bestaat uit gemeenteleden in samenwerking met de diaconie. De werkgroep biedt de gemeente onder andere een workshop ‘duurzame bucketlist’, een Michacursus voor kringen en duurzaamheidstips via de nieuwsbrief.

Ook vanuit de gemeente zijn diverse initiatieven gestart. Zo werd er een kledingruilbeurs georganiseerd en was er een aantal mensen die wilde ‘ontspullen’ en elke dag een overbodig gebruiksvoorwerp weglegde voor de kringloop of er een andere goede bestemming voor zocht.

Wat is een groene kerk?

Een groene kerk zet bewust stappen op weg naar duurzaamheid. Naast milieu en klimaat gaat het daarbij ook om eerlijkheid, gerechtigheid en delen. Niet verwonderlijk dus dat de werkgroep Groene Genade binnen NGK De Pelgrim juist tot stand kwam binnen de diaconie. De werkgroep houdt zich bezig met rentmeesterschap in de meest brede zin: datgene dat we ontvangen hebben dankbaar gebruiken en royaal delen. Het doel is recht te doen aan de ander (sociale rechtvaardigheid) en aan de schepping (ecologische rechtvaardigheid). Micha 6:8 vat dit goed samen: ‘Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God’.

Hoe je een groene kerk wordt

Allereerst meld je je aan als groene kerk en deel je de duurzame stappen die je als kerk hebt gezet en de plannen die je nog hebt. Wanneer je als kerk een aantal duurzame stappen hebt genomen en samen hebt besloten elk jaar een duurzame stap te zetten, ontvang je een GroeneKerken-bordje. Je hoeft dus niet al volledig duurzaam te zijn om je als geloofsgemeenschap aan te kunnen sluiten, maar via de Groene Kerken actie laat je wel zien dat je bewust op weg bent.

Groene Kerken actie heeft een praktische toolkit ontwikkeld waarmee je een duurzame vervolgstap kunt kiezen. Er zijn zes gebieden waarop je kunt verduurzamen. Per gebied worden daarvoor stappen weergegeven die jij met jouw kerk kunt nemen.

Tenslotte kun je ervaringen en informatie uitwisselen met andere groene kerken of hen om advies vragen. Door kerken aan elkaar te verbinden, helpen en stimuleren kerken elkaar op weg naar verduurzaming.

Stapje voor stapje

Het is belangrijk dat het groene-kerk-zijn iets van de hele gemeente is en niet alleen van een groepje ‘fanatici’. Het is een onderwerp dat als het ware verweven dient te zijn in het kerk-zijn. De valkuil volgens Alex Sytsma, zelf actief in de werkgroep Groene Genade, is het hoge verwachtingspatroon.

‘Realiseer je dat het een weg is die stapje voor stapje genomen moet worden. Verwachtingen moeten soms bijgesteld worden, maar dat is niet erg. Ook een marathon ren je stapje voor stapje’.

groene kerkern

NGK De Pelgrim is één van de vele groene kerken.

Zelf groene kerk worden?

Wil je ook aan de slag met duurzaamheid? Tips en meer informatie kun je vinden op de website van Groene kerken (www.groenekerken.nl). Infomeer ook eens bij kerken die al bezig zijn in dit traject. Er is namelijk
geen kant-en-klaar draaiboek wat op alle kerken van toepassing is. Elke kerk is uniek en je zult zelf moeten bepalen wat past bij jouw gemeente.

Diaconaal Steunpunt is

Derk Jan Poel

Teamleden van Diaconaal Steunpunt