GKV en NGK versterken diaconaal werk

Donderdag 9 maart was het Diaconaal Steunpunt te gast bij de synode van de GKv. Op de synode wordt gerapporteerd over het werk en de resultaten in de afgelopen periode en worden plannen voor de toekomst gedeeld. De synode ging akkoord met het vormen van een gezamenlijk deputaatschap met de naam Deputaatschap Diaconale Zaken (DDZ). Daarmee zetten de Gkv en NGK een belangrijke stap naar verdere samenwerking op het gebied van diaconaat.

Het Deputaatschap van de GKv en de Centrale Diaconale Commissie van de NGK werken al sinds 2011 samen. En sinds 2012 werkt het Diaconaal Steunpunt ook ten dienste van de Nederlands Gereformeerde kerken. Dankzij het nieuwe deputaatschap dragen beide kerken nu de verantwoordelijkheid voor het Diaconaal Steunpunt. De landelijke vergadering van de NGK moet hier in november nog mee instemmen

Sterk merk

Het Diaconaal Steunpunt heeft zich ontwikkeld tot een herkenbare en toegankelijke helpdesk voor diakenen uit de GKV en de NGK. Het Steunpunt werkt ook op allerlei manieren en met allerlei organisaties samen om het diaconaat in de kerken te stimuleren. Dat bleek ook tijdens de synode van de GKV in Elspeet. Hieronder kun je horen wat de synode voorzitter daarover zegt.