Menu

Gemeente-zijn in corona-tijden

Door alle maatregelen kan er van alles niet meer. Afspraken worden afgezet. Bijeenkomsten gaan niet door. Er ontstaat zomaar ruimte in je agenda. Dat biedt een kans om bewuster te leven, met meer aandacht voor elkaar en voor God.

Ideeën om elkaar te bemoedigen

Dagelijkse bemoediging in de NGK Westerkerk

In deze onzekere tijden start de NGK Westerkerk met een dagelijkse bemoediging. Het doel is om als kerkleden elke dag even contact met elkaar te hebben en elkaar te bemoedigen. De bemoedigingen worden geschreven door de dominees en door gemeenteleden. Elke dag m.u.v. zondag wordt er een bemoediging verstuurt via Scipio en Facebook.

Hier vind je bijvoorbeeld de bemoediging van 23 maart, 26 maart.

Coronajournaal GKv Barneveld Voorthuizen

Ook al er is geen face to face ontmoeting mogelijk, digitale middelen maken het wel mogelijk om contact te houden. Iedere dag schrijft iemand uit de GKv Barneveld Voorthuizen een stukje over haar of zijn dag in deze vreemde tijd. Op een speciale pagina op hun website worden artikelen over het wel en wee van gemeenteleden, overdenkingen en informatie over bijvoorbeeld de online kerkdiensten gedeeld.

Hier vind je de verschillende coronajournaals

Algemene tips voor thuis meevieren

Voorlopig zijn er geen kerkdiensten meer. De ene zondag was er een als alle andere, de daaropvolgende een met allerlei aanpassingen – kleine bekertjes, geen collectezakken door de rijen, geen handen schudden – en toen zaten we opeens thuis achter de laptop. Dat zal de komende tijd de realiteit zijn.
Het is geweldig dat internet deze mogelijkheid biedt. Tegelijk is en blijft het vreemd. Zijn er manieren die meewerken om niet alleen maar op afstand naar de dienst (of het alternatief daarvoor) te kijken, maar om ook echt mee te kunnen vieren? Een paar suggesties:

  1. Creëer een goede omgeving. Dat kan gewoon in je eigen woonkamer. Zet naast de laptop bijvoorbeeld een mooie bos bloemen, een brandende kaars, een betekenisvolle afbeelding die met Bijbel en geloof te maken heeft.
  2. Zorg dat je een tijdje voordat de viering begint al vast klaar zit. Je kunt als ‘start’ een kaars aansteken – een brandende kaars is allereerst symbool van de Opgestane Heer, tegelijk helpt een brandende kaars ook bij tot rust komen, concentratie oproepen, je open te stellen voor de Schepper van het Licht. Heb je kinderen, laat een van hen dan de kaars aansteken. Wordt ook in de dienst een kaars aangestoken, steek dan de eigen kaars gelijktijdig aan.
  3. Waar zit je en hoe? Relaxed op de bank? Zittend in bed? Het kan, natuurlijk. Tegelijk zijn dat geen actieve, betrokken zithoudingen. Vraag je af: wat is voor mij, voor ons, een aandachtige en betrokken zithouding?
  4. Hoe gaat het met zingen, met vaste onderdelen van de dienst die mee door de gemeente worden uitgesproken? Het is kaal om in je eentje of alleen met de huisgenoten te spreken of zingen. Maar is zwijgen een goed alternatief? Of aanhoren? Probeer gewoon mee te doen en dan zal het vast wel wennen. Een goed begin is het meespreken van het Onze Vader (als dat deel uit maakt van de voorbede).
  5. Hoe gaat het met bidden? Neem je ook nu de gebedshouding aan? Doe je het juíst nu?
  6. De dienst is afgelopen. Laat het even bezinken. Blaas dan de kaars uit, sluit de laptop, sluit i-pad of computer af.
  7. Tijd voor koffie. Tijd voor app-contact met huiskringgenoten. Wens elkaar een gezegende zondag. Schrijf een kaartje voor een kwetsbare zuster of broeder.
  8. Tot slot: hoe ging het met de collecte? Was daar in de dienst de mogelijkheid voor, via een QR-code? Niet? Maak dan nu je gaven over. Een kerkdienst zonder dat is niet volledig.

Op deze pagina van Steunpunt Liturgie vind je meer liturgische inzichten, tips en best pactices.

Online in kleine groepen

Vanaf 23 maart is het niet meer toegestaan om fysiek in kleine groepen bij elkaar te komen. Gelukkig zijn er tegenwoordig tools die het mogelijk maken om als groepen online met video verbinding contact te onderhouden. Zo kun je als kleine groep toch 'bij elkaar komen' en elkaar bemoedigen met Gods woord.

Organisaties zoals het Praktijkcentrum bieden materialen aan voor thuisvieringen. Daarnaast heeft het Praktijkcentrum een aantal ideeën hoe je kring kunt zijn op afstand.  Mathijs Vlaardingenbroek stelt online kinderprogramma’s beschikbaar. Alpha Nederland biedt de prayer course aan. Dit materiaal is zeer geschikt voor kleine groepen om aan de slag te gaan met het inspirerende thema gebed.

Leesrooster van het Kerkenraden Steunpunt

Het ziet er naar uit dat we zeker tot Pinksteren niet op onze gebruikelijke manieren gemeenten kunnen zijn. Hoe houden we elkaar vast en helpen we elkaar het ‘gewicht van deze tijd te dragen?’

Wat is de volgende stap? Hoe stimuleer je bezinning en ontmoeting in kleine kring? Op verzoek van verschillende predikanten en kerkenraden geeft het Kerkenraden Steunpunt een handreiking. Tussen Pasen en Pinksteren maakt het Kerkenraden Steunpunt een wekelijks leesrooster dat eenvoudig aangepast kan worden aan de eigen situatie.

Inspireer elkaar!

Er komt in deze tijd ontzettend veel creativiteit los. Dat is geweldig inspirerend om te zien. Daarom willen we al die mooie ideeën hier delen met anderen. Dus heb je zelf een mooi idee of goede suggestie? Geef het aan ons door! Samen staan we sterker.

Veel gestelde vragen

Diaconaal Steunpunt is

Derk Jan Poel

Teamleden van Diaconaal Steunpunt