Menu

Gemeente-zijn in corona-tijden

Door alle maatregelen kan er van alles niet meer. Afspraken worden afgezet. Bijeenkomsten gaan niet door. Er ontstaat zomaar ruimte in je agenda. Dat biedt een kans om bewuster te leven, met meer aandacht voor elkaar en voor God.

Ideeën om elkaar te bemoedigen

Dagelijkse bemoediging in de NGK Westerkerk

In deze onzekere tijden start de NGK Westerkerk met een dagelijkse bemoediging. Het doel is om als kerkleden elke dag even contact met elkaar te hebben en elkaar te bemoedigen. De bemoedigingen worden geschreven door de dominees en door gemeenteleden. Elke dag m.u.v. zondag wordt er een bemoediging verstuurt via Scipio en Facebook.

Hier vind je bijvoorbeeld de bemoediging van 23 maart, 26 maart.

Coronajournaal GKv Barneveld Voorthuizen

Ook al er is geen face to face ontmoeting mogelijk, digitale middelen maken het wel mogelijk om contact te houden. Iedere dag schrijft iemand uit de GKv Barneveld Voorthuizen een stukje over haar of zijn dag in deze vreemde tijd. Op een speciale pagina op hun website worden artikelen over het wel en wee van gemeenteleden, overdenkingen en informatie over bijvoorbeeld de online kerkdiensten gedeeld.

Hier vind je de verschillende coronajournaals

Zuster van de Immanuelkerk

In veel gemeenten zijn gesprekken met het oog op de hereniging van GKv en NGK. Kinderen van de ene kerk kunnen ouderen van de andere kerk een kaart ter bemoediging sturen in deze tijd. Dit idee is afkomstig van de Stadshartkerk Amstelveen. Zij stuurden een kaart naar ouderen van de NGK-Immanuëlkerk met als adressering "Zuster van de Immanuelkerk". Het werd zeer gewaardeerd!

Kaartje, kleine moeite, groot plezier

Stuur als gemeentelid je naaste broer en zus in de adressenlijst een kaart. Twee voor jouw naam en twee adressen na jouw eigen naam. Dit kan verrassende post zijn van en voor gemeenteleden die je soms (nog) niet kent. Er worden veel kaarten verstuurd, maar op deze manier wordt niemand overgeslagen!

Online in kleine groepen

Vanaf 23 maart is het niet meer toegestaan om fysiek in kleine groepen bij elkaar te komen. Gelukkig zijn er tegenwoordig tools die het mogelijk maken om als groepen online met video verbinding contact te onderhouden. Zo kun je als kleine groep toch 'bij elkaar komen' en elkaar bemoedigen met Gods woord.

Organisaties zoals het Praktijkcentrum bieden materialen aan voor thuisvieringen. Daarnaast heeft het Praktijkcentrum een aantal ideeën hoe je kring kunt zijn op afstand.  Mathijs Vlaardingenbroek stelt online kinderprogramma’s beschikbaar. Alpha Nederland biedt de prayer course aan. Dit materiaal is zeer geschikt voor kleine groepen om aan de slag te gaan met het inspirerende thema gebed.

Leesrooster van het Kerkenraden Steunpunt

Het ziet er naar uit dat we zeker tot Pinksteren niet op onze gebruikelijke manieren gemeenten kunnen zijn. Hoe houden we elkaar vast en helpen we elkaar het ‘gewicht van deze tijd te dragen?’

Wat is de volgende stap? Hoe stimuleer je bezinning en ontmoeting in kleine kring? Op verzoek van verschillende predikanten en kerkenraden geeft het Kerkenraden Steunpunt een handreiking. Tussen Pasen en Pinksteren maakt het Kerkenraden Steunpunt een wekelijks leesrooster dat eenvoudig aangepast kan worden aan de eigen situatie.

Inspireer elkaar!

Er komt in deze tijd ontzettend veel creativiteit los. Dat is geweldig inspirerend om te zien. Daarom willen we al die mooie ideeën hier delen met anderen. Dus heb je zelf een mooi idee of goede suggestie? Geef het aan ons door! Samen staan we sterker.

Veel gestelde vragen

Diaconaal Steunpunt is

Derk Jan Poel

Teamleden van Diaconaal Steunpunt