Geloven heeft een groen hart

Ecologische gerechtigheid, is dat een thema waar kerken zich mee bezig moeten houden, en zo ja, hoe dan? Deze vragen stonden centraal op de studiedag ecologische gerechtigheid op 8 mei, georganiseerd door o.a. Tear, A Rocha en Micha Nederland.

Gaat omzien naar mensen in nood samen met omzien naar de schepping? Een gezonde leefomgeving draagt bij aan een goed en gezond leven; mensen knappen ervan op om buiten in de natuur te zijn en we zijn voor ons voedsel afhankelijk van goede landbouwgrond. Tegelijk zorgen klimaatverandering, vervuiling en afname van biodiversiteit voor grote problemen, juist voor de armen. Het wordt daarmee dus een zaak van gerechtigheid: nemen wij niet meer dan ons deel? Reden genoeg om ook scheppingszorg als taak van de diaconaal missionaire gemeente te zien!

Op de studiedag werd het boek ‘Het groene Hart van het geloof’ van Dave Bookless gepresenteerd, opnieuw uitgegeven door Micha Nederland i.s.m. A Rocha. In dit inspirerende boek laat de auteur zien hoe hij ontdekte dat zorg voor de schepping hoort bij het leven met God. Het boek is geschikt om te gebruiken in gespreksgroepen in de kerk.

Wie zich verder wil verdiepen in ecologische gerechtigheid en zorg voor de schepping vindt waardevolle informatie, hier en op de website van A Rocha. Ook is het mogelijk een spreker uit te nodigen voor de invulling van een avond over dit onderwerp.