Helpen opstarten

Elk jaar worden een aantal concrete doelen voorgesteld voor de collecte op biddag voor gewas en arbeid. Op deze dag staan we stil bij onze afhankelijkheid van God. Daarnaast worden we ons bewust van Gods rijke zegen. Daarmee kunnen wij anderen weer tot zegen zijn. Bijvoorbeeld via de biddag collectedoelen. Het Diaconaal Steunpunt doet daarom jaarlijks een aantal concrete voorstellen waarbij de nadruk ligt op het starten en opbouwen van iets nieuws. Hieronder de collectedoelen voor dit jaar.