Oproep tot gebed

Dankdag: dankbaarheid doorgeven

Woensdag 7 november is het weer dankdag. Een mooi moment om…
chrch

chrch, een app voor elke kerk

/
Een gratis app voor kerken, met een ‘smoelenboek’, oppasrooster…

Dankdag 2016: danken en delen in overvloed

Dankdag: traditioneel een moment in het jaar om extra stil te…

Wijn of druivensap?

In een aantal gemeenten speelt het op het moment: waarmee vul…

Collectegeld moet rollen

Vrijwel alle kerken in Nederland kennen de goede gewoonte om…

Mobiel betalen voor de collecte

De NGK Ede (Proosdijkerk) gaat een proef nemen met mobiel betalen…

Collecte-app voor kerken

Momenteel vindt in de Opstandingskerk in Zwolle een pilot plaats…

Dankdag 2015: danken en delen in overvloed

Dankdag: traditioneel een moment in het jaar om extra stil te…

Collectedoelen voor biddag 2015

Elk jaar wordt een aantal concrete doelen voorgesteld voor de…

Heel de schepping

Doet jullie gemeente mee? Download het gratis kerkenpakket…