EKO-scan voor kerken

Een groen getuigenis in de wijk. Dat kunnen we zijn als we als kerk iets laat zien van Gods schepping in en rond het kerkgebouw. Een natuurvriendelijke tuin is goed voor de biodiversiteit en verbindt mensen binnen en buiten de kerk. A Rocha Nederland wil kerken ondersteunen dit waar te maken.

Om te laten zien wat de mogelijkheden zijn voor ‘vergroening’ van de kerk(tuin), heeft A Rocha onlangs de EKO-scan ontwikkeld. Een diaken, ouderling, predikant, of ander gemeentelid kan deze korte online vragenlijst invullen. Op basis hiervan ontvangt de gemeente vervolgens een advies van een ecoloog van A Rocha. Een aantal kerken heeft dit advies inmiddels gekregen. Zij kunnen aan de slag met aanpassingen aan de tuin, het creëren van nestgelegenheid voor vogels en het maken van schuilplaatsen voor vleermuizen.

Wil je ook een advies van A Rocha ontvangen? Kijk dan op www.arocha.nl en vul de EKO-scan in. De EKO-scan is onderdeel van Hart voor de Schepping, het programma voor kerken van A Rocha Nederland.