Menu

Eenzaamheid

“Wij zijn niet gemaakt om alleen te zijn.
Wat de zon is voor planten, is aandacht voor mensen.”

We hebben allemaal behoefte aan aandacht en steun, aan mensen waar we ons thuis bij voelen en met wie we blijdschap en zorgen kunnen delen. Door allerlei omstandigheden kunnen mensen in een sociaal isolement terecht komen. Rondom eenzaamheid heerst een taboe. Mensen komen er niet graag voor uit dat ze zich eenzaam voelen of weinig contacten hebben. Wat kun jij er als diaken mee?

Eenzaamheid maakt veel kapot, ook in onze samenleving. Het is een pijnlijk gevoel van gemis aan echte relaties en komt voor onder alle leeftijden en in alle lagen van de bevolking. Zo’n 30% van de Nederlanders (dat is meer dan 5.000.000 mensen) is eenzaam en 10% daarvan zelfs aanhoudend en in ernstige mate. Het is een probleem dat ook in de kerk voorkomt. In een tijd waarin we steeds meer afhankelijk worden van ons netwerk is het belangrijk dat we het taboe dat op eenzaamheid rust doorbreken.

Oorzaken

Er zijn veel oorzaken van eenzaamheid. Sociale relaties kunnen verloren gaan door veranderingen in de persoonlijke omstandigheden. Bijvoorbeeld door het overlijden van een partner, ziekte, echtscheiding, het verlies van werk en verhuizingen. Ook het verminderen van de rol en betekenis van traditionele sociale verbanden zoals kerk- en buurtgemeenschappen versterkt de kans op eenzaamheid. Daarnaast spelen persoonlijke eigenschappen, zoals een laag zelfbeeld, verlegenheid, angst voor afwijzing of intimiteit en onzekerheid over uiterlijk een rol.

Gevolgen
Risicogroepen
Hoe herken je het?
Bespreekbaar maken

Wat kan de kerk doen?

Eenzaamheid is een taai probleem waar helaas geen standaardoplossing voor bestaat. Maar het verminderen van eenzaamheid door aandacht en afleiding is veel waard. De volgende tips uit de praktijk helpen je op weg:

  1. Stimuleer gebruik te maken van het Werkboek ‘Stop eenzaamheid zelf’. Met behulp van dit werkboek leer je in 13 weken hoe je eenzaamheid aan kunt pakken. Geschikt voor alle leeftijden, van jong tot oud!
  2. Organiseer een (eenvoudige) maaltijd in je kerkgebouw en nodig actief mensen uit de buurt en wijk uit.
  3. Stimuleer gemeenteleden om tijdens de feestdagen oog te hebben voor mensen die eenzaam zijn. Juist deze dagen zijn vaak moeilijke momenten waarop ze familie en vrienden extra missen.
  4. Zet een bijna-gratis-winkel op met tweedehands kleding op.
  5. Organiseer een club voor mensen met dezelfde interesses. Bijvoorbeeld een leesclub, kookclub, filmclub of muziekclub.
  6. Organiseer een maatjesproject, waarin vrijwilligers tijd nemen om een stukje te wandelen, een rondje te fietsen of gezellig een kopje thee te drinken met iemand die eenzaam is.
  7. Verdiep je in de risicogroepen die in de buurt van je kerk wonen. Zijn er veel alleenstaande ouderen of juist veel gescheiden mensen? Mensen die werkloos zijn geworden of alleenstaande jonge moeders? Verken vervolgens de initiatieven die er al ontplooid worden en sluit daarbij aan.
  8. Zorg dat je als kerk goede relaties onderhoudt met zorg- en welzijnsorganisaties. Laat je vertegenwoordigen in allerlei netwerken in de buurt, dan kom je eenzaamheid vanzelf op het spoor.

Op www.opkijken.nl/ vind je een dossier over eenzaamheid. Naast algemene informatie, vind je er een pakket voor een themadienst en bijv. een preekschets over eenzaamheid.

Podcast 'Op zoek naar eenzaamheid'

Wat is eenzaamheid precies en waar kan het toe leiden? En hoe word je eigenlijk eenzaam en wat kun je ertegen doen? Filosoof Cees Zweistra gaat op zoek naar antwoorden en spreekt academici en (ervarings)deskundigen in een persoonlijke zoektocht die je kunt beluisteren in de boeiende podcast ‘Op zoek naar eenzaamheid’. Je kunt de podcast beluisteren o.a. via Spotify.

Diaconaal Steunpunt is

Derk Jan Poel

Teamleden van Diaconaal Steunpunt