Menu

Een kerk die kan

Zeggen dat je kerk wilt zijn voor iedereen, dat is niet zo moeilijk. Maar om het ook echt te zijn, dat is nog niet zo eenvoudig. Het betekent dat je én zoekers én een diverse groep eigen gemeenteleden elk hun eigen zorg en aandacht moet geven. Daarbij loop je tegen barrières op in taal en gewoonten. Je blijkt blinde vlekken te hebben en vooronderstellingen. Je moet leren  omdenken in preken en liedkeuze. En hoe geef je discipelschap vorm? Het kan!

Op de studie- en werkdag van 20 november hoor je praktijkvoorbeelden en geleerde lessen, die worden gelinkt aan theorie. Je proeft zowel het ongemak als het verlangen om werkelijk een inclusieve kerk te zijn.

Aanmelden

Wil je de dag bijwonen en tegelijk het boek aanschaffen? Dan betaal je € 50,00 euro. Dat is inclusief boek, lunch, koffie, thee e.d. Het boek (kostprijs normaal 18,95) wordt vooraf toegestuurd. Ben je student? Dan betaal je 25 euro.

Wil je de dag bijwonen, zonder het boek aan te schaffen? Dan betaal € 35,00. Als student betaal je dan €15,00.

Locatie

Theologische Universiteit Apeldoorn, Wilhelminapark 4, 7316 BT Apeldoorn.

Programma

Inloop tot 10.00

  • Opening en inleiding: Identiteit en Inclusief denken.
  • In groepen: Ervaringen, dilemma’s en vragen.
  • Theorie en voorbeelden a.d.h.v. ‘Een kerk die kan’. Geïllustreerd met een ervaring van een afhaker bij Assen-Zoekt.

Lunch 12.30

  • Theologische reflectie.
  • Persoonlijk en in groepen: Van anders denken naar anders doen.
  • Oogst, conclusies en vragen vanuit bijdragen en gespreken.
  • Vierende afsluiting tot 15.00.

Voor wie is deze dag?

Deze dag is voor mensen met een betaalde of een onbetaalde functie in de kerk. Dus voor predikanten, pioniers, studenten, diakenen, ouderlingen en gemeenteleden. Je gaat aan de slag met de vraag: hoe kan jouw kerk een plek zijn waar iedereen welkom is?

Betrokken organisaties

Bij deze studiedag zijn de diaconale en missionaire bureaus van de CGK, GKv en NGK, de theologische universiteiten van de PKN en CGK, Nederland Zoekt, Kerk in de buurt en de Christelijke Hogeschool Ede betrokken.

Diaconaal Steunpunt is

Derk Jan Poel

Teamleden van Diaconaal Steunpunt