Een belijdenis om over na te denken

Onderstaande Immigrant Apostles’ Creed is geschreven door dominee Jose Luis Casal, de directeur van Presbyterian World Mission. Hij is zelf een immigrant afkomstig uit Cuba.

Engels

The Immigrant Apostles’ Creed

I believe in Almighty God,
who guided the people in exile and in exodus,
the God of Joseph in Egypt and Daniel in Babylon,
the God of foreigners and immigrants.

I believe in Jesus Christ, a displaced Galilean,
who was born away from his people and his home,
who fled his country with his parents
when his life was in danger.
When he returned to his own country
he suffered under the oppression of Pontius Pilate,
the servant of a foreign power.
Jesus was persecuted, beaten, tortured,
and unjustly condemned to death.
But on the third day Jesus rose from the dead,
not as a scorned foreigner
but to offer us citizenship in God’s kingdom.

I believe in the Holy Spirit,
the eternal immigrant
from God’s kingdom among us,
who speaks all languages,
lives in all countries,
and reunites all races.

I believe that the Church
is the secure home
for foreigners and for all believers.
I believe that the communion of saints
begins when we embrace all God’s people
in all their diversity.

I believe in forgiveness,
which makes us all equal before God,
and in reconciliation,
which heals our brokenness.

I believe that in the Resurrection
God will unite us as one people
in which all are distinct
and all are alike at the same time.

I believe in life eternal,
in which no one will be foreigner
but all will be citizens of the kingdom
where God reigns forever and ever.

Amen.

Nederlands

De migranten geloofsbelijdenis

Ik geloof in de almachtige God,
die zijn volk leidde in de uittocht uit Egypte en in ballingschap.
De God van Josef in Egypte en Daniel in Babylon,
de God van vreemdelingen en immigranten.

Ik geloof in Jezus Christus,
een ontheemde uit Galilea,
die werd geboren ver bij huis en haard vandaan,
die vluchtte  naar een land met zijn ouders
toen zijn leven gevaar liep.
Toen hij terugkeerde naar zijn land,
leed hij onder de onderdrukking van Pontius Pilates,
de een buitenlandse machthebber diende.
Jezus werd vervolgd, geslagen, gemarteld
en onrechtmatig ter dood veroordeeld,
maar op de derde dag is hij opgestaan uit de dood,
niet als een geminachte buitenlander,
maar om ons het burgerschap van Gods koninkrijk te bieden.

Ik geloof in de Heilige Geest,
de eeuwige migrant van Gods rijk onder ons,
die alle talen spreekt en in alle landen woont,
en alle rassen weer met elkaar verenigt.

Ik geloof dat de kerk een veilig thuis is
voor vreemdelingen een voor alle gelovigen.
Ik geloof dat de gemeenschap der heiligen begint,
daar waar we God’s mensen omarmen in al hun diversiteit.

Ik geloof in vergeving,
die ons allemaal gelijk maakt voor God,
en in verzoening,
die onze gebrokenheid heelt.

Ik geloof dat in de opstanding God
ons zal verenigen als een volk,
waarbij ieder uniek en tegelijkertijd gelijk zal zijn.

Ik geloof in het eeuwige leven,
waarin niemand een vreemdeling zal zijn,
maar we allemaal burgers van het koninkrijk zijn,
waar God regeert voor eeuwig en altijd.

Amen.

Wat geloof jij?

 

1 antwoord
  1. Leni van der Weijden de Jong
    Leni van der Weijden de Jong zegt:

    Ik geloof ook in God, de Almachtige, die ook mijn Vader wil zijn, dank zij de Here Jezus Christus, want alzo lief had God de wereld…. Zwart en blanc, bruin en geel.
    En die God en Vader wil dat alle mensen behouden worden en tot erkenning van de waarheid komen. Aan ons de opdracht om dat geweldige nieuws Door te geven en voor te leven. oef wat kom ik veel te kort.

    Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *