Menu

Het diaconale gesprek

Het bezoeken van gemeenteleden door diakenen gebeurt nog steeds in veel kerken. Maar hoe gebruik je het gesprek zo dat het je helpt bouwen aan een diaconale gemeenschap?

Vier vragen

Het diaconale bezoek is een mooie manier om aandacht te geven en interesse te tonen. Een plek om mee te leven, waar ruimte is voor het verhaal van de ander. Het is daarnaast de plek om mensen te stimuleren hun gaven in te zetten voor anderen. Een plek voor jouw verhaal als diaken!

Met deze vier vragen in je achterhoofd voorkom je dat het gesprek eenzijdig wordt. Voel je vrij om deze vragen op je eigen manier te gebruiken. Niet elke vraag hoeft steeds even veel nadruk te krijgen

Welke vraag wil jij in je volgende bezoek meer aandacht geven?

Voorbereid op pad

  • Wat heb jij nodig?
  • Wat kun je geven?
  • Wat moet je weten?
  • Wat moet ik weten?

Wat heb je nodig?

De eerste vraag is wat heb je nodig? Dat kan heel breed zijn. Mensen ervaren allerlei moeiten en zorgen. Denk aan praktische hulp bij het doen van boodschappen, vervoer naar het ziekenhuis of de kerk, verminderen van geldzorgen, persoonlijke aandacht en bezoek.

in de gemeente mag niemand leven onder druk van ziekte, eenzaamheid of armoede. Wat heb jij nodig?

Wat moet je weten?

De derde vraag is: wat moet jij weten? Je kunt hier vertellen op welke manieren de gemeente kan groeien in dienen, delen en doen. Neem tijd om uit te leggen wat diaconaat is en wat de taken van de gemeente en van de diaconie daarin zijn. Wat kun je van ons verwachten, maar ook wat verwachten wij van jou als gemeentelid?

Wat kun je geven?

De tweede vraag is wat kun je geven? Bijna iedereen heeft wel iets te geven. Denk daarbij aan tijd, aandacht, gebed, een bepaalde deskundigheid, vervoer of geld. Probeer dit heel concreet te maken en laat zien waar de inzet van gemeenteleden nodig is. Denk daar dus vooraf over na en heb voorbeelden bij de hand.

Wat moet ik weten?

En tenslotte, wat moet ik nog weten? Want gemeenteleden zijn de ogen en oren van de diaconie. Welke nood in je buurt, wijk, of plaatselijke gemeente zie je waar we als kerk iets mee moeten?

God roept ons tot het betonen van gastvrijheid, offervaardigheid en barmhartigheid.
Hoe doe jij dat?

Soorten bezoek

Er zijn diverse redenen om gemeenteleden te bezoeken. Vaak breng je zo'n bezoek in je eentje. Het gaat in deze bezoeken vooral om meeleven en het bieden van troost. Het afleggen van dergelijke bezoeken versterkt de vertrouwenband.

Alleengaanden

Hoe ga je als diaken om met het bezoeken van alleengaanden? In deze handreiking vind je diverse concrete tips en punten van aandacht.

De bijbel op bezoek

Gebruik je Bijbel vrijmoedig in je diaconale gesprekken. Je vind daarvoor passende teksten op het inlegvel met diaconale bijbelteksten. Handig voor in je bijbel.

Diaconaal Steunpunt is

Derk Jan Poel

Teamleden van Diaconaal Steunpunt