Menu

Digitale tools voor kerken

Sinds corona heeft een groot deel van het leven zich verplaatst naar online. Er zijn diverse tools beschikbaar die ondersteunen bij het online vergaderen of bijvoorbeeld bij het stemmen. Op deze pagina een overzicht. Aanvullingen en praktijkervaringen zijn van harte welkom!

Tools voor vergaderingen

Alle vergaderingen afzeggen vanwege het coronavirus? Misschien is het niet nodig. Om te zorgen dat zoveel mogelijk werk in de kerk gewoon kan doorgaan, kunnen vergaderingen digitaal plaatsvinden en kunnen online besluiten worden genomen. In dit bericht geven we hiervoor verschillende suggesties en praktische hulpmiddelen.

Videobellen
Met videobellen kun je elkaar niet alleen horen maar ook zien. Dit heeft als voordeel dat je meer nabijheid ervaart, elkaar letterlijk in de ogen kunt kijken en een meer persoonlijk gesprek hebt.

Hoe kan ik dit inzetten in de kerk?

 • Eén-op-één gesprekken, zoals pastorale gesprekken
 • Kringen, zoals gebedskring of bijbelkring
 • Vergaderingen in kleine teams waarbij overleg belangrijk is, bijvoorbeeld een beroepingscommissie of moderamen.

Welke programma’s?

 • Zoom
 • Microsoft Teams
 • Jitsi
 • WhatsApp (in een groep zit de mogelijkheid om met alle groepsleden tegelijk te videobellen)
 • Facebook Messenger of Facebook Hang-outs
 • Skype

Let op, niet al deze programma ‘s zijn geschikt voor het waarborgen van de privacy.

Zelf goede ervaringen met (programma’s voor) digitaal vergaderen? Laat het ons weten!

Stemmen of een enquête houden

Wanneer er gestemd moet worden over een besluit of voorstel, kan dit prima digitaal. Ook wanneer de kerk graag de mening of voorkeur van leden wil horen, kan hiervoor een digitale enquête gebruikt worden.

Hoe kan ik dit inzetten in de kerk?

 • Bij goedkeuring van de jaarcijfers van de kerk
 • Bij een beroepingsvergadering waarbij instemming van de gemeenteleden nodig is
 • Bij besluitvorming (‘hamerstukken’) binnen de kerkenraad
 • Bij bevestiging van de ambtsdragers
 • Etc.

Welke programma’s?

Google Forms en Microsoft Forms bieden de mogelijkheid om een eigen enquête of stemformulier te maken. Door middel van een link kan het formulier naar iedereen gestuurd worden, alleen mensen met een link kunnen het formulier invullen.

Het formulier kan bijvoorbeeld ook op (het beveiligde deel van) je website geplaatst worden, zodat er geen uitnodiging per mail hoeft te worden verstuurd.

Vergaderstukken zoals een voorstel of besluittekst kun je meesturen bij de uitnodiging, of rechtstreeks plaatsen in de introductie van de enquête.

Om anonimiteit en rechtsgeldigheid te waarborgen kunnen unieke stemcodes worden verspreid. Dit kan digitaal waarbij één persoon de stemcodes toekent. Deze persoon is verantwoordelijk voor geheimhouding hiervan. De stemcodes kunnen ook op papier (in een gesloten envelop) worden uitgedeeld aan stemgerechtigden.

Let op: sommige besluiten kunnen ook worden genomen via de ‘geen-gegrond-bezwaar route’. Kies er dan voor om het besluit of voorstel beschikbaar te stellen voor iedereen, en geef daarbij aan dat er bezwaar kan worden gemaakt (of vragen kunnen worden gesteld) tot xx datum. Is er op die datum geen gegrond bezwaar ingebracht, dan is het besluit aangenomen. Dit kan per mail, telefonisch of via andere digitale kanalen.

Digitaal presenteren

Wanneer het belangrijk is om niet alleen te vergaderen, maar ook gezamenlijk naar documenten of een presentatie te kijken, kan gekozen worden voor een digitale vergadering met de mogelijkheid tot presenteren. De voorzitter/organisator deelt zijn scherm met daarop de betreffende documenten.

Hoe kan ik dit inzetten in de kerk?

 • Catechese / jongerenwerk
 • Toerusting
 • Kerkenraadsvergaderingen
 • Gemeentevergadering
 • Vergaderingen in grotere teams

Welke programma’s?

 • Skype (gebruik mogelijkheid tot scherm delen)
 • Zoom
 • Google (Docs, Hangouts, Intranet etc).
 • Kerken die gebruik maken van Office365 kunnen Microsoft Teams inzetten voor digitale vergaderingen. Kerken kunnen zich registreren bij techsoup.nl en daar software kopen tegen sterk gereduceerd tarief, bijvoorbeeld Microsoft Office.

Preken voor de camera

Preken voor een camera, hoe doe je dat? Lukt het je om contact te maken? En hoe zorg je ervoor dat mensen thuis het idee hebben dat je het tegen hen hebt?

Paulien Vervoorn van Geloofwaardig (s)preken geeft tips en een training:

Social media & kleine groepen

Wanneer het niet mogelijk is om fysiek bij elkaar op bezoek te gaan kan social media extra veel betekenen. Niet alleen in één op één gesprekken zoals bij pastoraat, maar ook in kleine groepen is social media goed in te zetten. Denk bijvoorbeeld aan gebedsgroepen, huiskringen, kleine kringen of pastorale wijken. Maak een video- of audiogesprek aan met meerdere deelnemers via Skype, of start een groepscall in een WhatsAppgroep. Of maak een Facebookgroep/WhatsAppgroep waar je iedere dag persoonlijke berichten deelt, elkaar bemoedigt en vraagt naar elkaars situatie

Digitaal collecteren

Hier vind je meer informatie over digitale collectes.

Streamen / digitaal uitzenden

Naast kerkdiensten kunnen ook andere vergaderingen of presentaties gestreamd worden. Denk bijvoorbeeld aan een toerusting of een vergadering waarbij alleen de presentator of voorzitter in de zaal aanwezig is, en de bijeenkomst op afstand kan worden gevolgd door de gemeente. Gelukkig vertelt ISI media wat u hiervoor nodig heeft. Zie deze handige blogs:

Inspireer elkaar!

Er komt in deze tijd ontzettend veel creativiteit los. Dat is geweldig inspirerend om te zien. Daarom willen we al die mooie ideeën hier delen met anderen. Dus heb je zelf een mooi idee of goede suggestie? Geef het aan ons door! Samen staan we sterker.

Diaconaal Steunpunt is

Derk Jan Poel

Teamleden van Diaconaal Steunpunt