Dienen is op Jezus gaan lijken

Dienen en meer op Jezus gaan lijken horen bij elkaar en versterken elkaar. Leven in verbondenheid met Jezus leidt tot een dienstbaar leven, maar een dienstbaar leven leidt ook weer tot verdieping van die verbondenheid met Christus. Dit is een geweldige boodschap om als diaken in het nieuwe seizoen mee aan het werk te gaan.

Op Jezus lijken is dienen

Wie op Jezus wil lijken, kan er niet omheen zich dienstbaar op te stellen. Dienen is typerend voor Jezus. Bij Jezus horen en hem volgen betekent dat je leeft van zijn dienstbare liefde en hem daarin volgt. Barmhartig zijn en je inzetten voor gerechtigheid horen bij het volgen van Jezus. Soms geeft dat voldoening, maar vaak ook is het een kwestie van volhouden. Mensen die hulp nodig hebben reageren niet altijd vriendelijk en dankbaar. De structurele problemen zijn niet zomaar opgelost. Mensen maken keuzes die haaks staan op wat jij zou doen. Maar juist als het gaat om vol te houden is er één aspect in het gaan lijken op Jezus dat je daarbij kan helpen: op hem gaan lijken betekent ook dat je gaat delen in zijn lijden. Lijden voor anderen wil zeggen dat je het hart van die ander wil bereiken met de liefde van Jezus en dat je daarmee doorgaat ook als het tegenslag en lijden oplevert. Net zoals Jezus dat deed! Op Jezus willen lijken leidt dus tot dienstbaarheid en het willen volhouden daarin, ook bij tegenslag.

Door van anderen te houden, maak je Gods liefde ervaarbaar en tastbaar.

Dienen verdiept je geloof

Het mooie is dat dienstbaarheid ook je relatie met Jezus verdiept! Het zet je aan het denken over dienen en wat het je mag kosten. En over wat het God heeft gekost. Diaconale inzet verdiept dus je geloof. [noot: dit is met name ook voor jongeren heel relevant. Lees daarover het ebookDeel je leven‘].  Die verdieping ontstaat doordat je je geloof in de praktijk brengt. Je kunt over het geloof nadenken en praten, maar het daadwerkelijk in de praktijk brengen ervan doet iets met je. Je ontdekt nieuwe dingen doordat je echt iets gaat doen. En wanneer je zo anderen liefhebt, dan blijft Gods liefde ook in jou en wordt deze meer werkelijkheid (1 Joh. 4:12).

Je ontdekt nieuwe dingen doordat je echt iets gaat doen.

Door van anderen te houden, maak je Gods liefde ervaarbaar en tastbaar. Zo wordt die liefde meer werkelijkheid, voor anderen, maar ook voor jezelf. Gods liefde blijft niet bij een verhaal, maar wordt metterdaad meer werkelijkheid. Die verdieping betekent dat je beter gaat snappen wat Gods liefde inhoudt. Je gaat je verwonderen over zijn liefde die hem zo veel heeft gekost. Juist ook wanneer je ontdekt bij jezelf dat je ook vaak ondankbaar en irritant bent en onverstandige keuzes maakt. Wonderlijk dat God je nog steeds vasthoudt! Die verdieping ontstaat doordat je metterdaad meer op Jezus gaat lijken. Want wie doet als Jezus, wordt meer als hem. Zijn mentaliteit, karakter en gezindheid worden je steeds meer eigen.

Kortom, dienen verdiept je geloof. Wie dat ziet heeft een geweldige motivatie om mee te doen aan diaconale activiteiten en om anderen daarvoor te motiveren. Diaconale inzet is een geestelijke oefening. Dienen betekent volhouden en door jezelf zo te trainen wordt je gevormd en krijgt Christus vorm in jou.

Wat herken jij hiervan in je eigen leven? Wat vind je mooi en waar schuurt het?

Dit is een ingekorte tekst gebaseerd op een bijdrage van Hans Burger op een landelijke dag van stichting Present. Het volledige artikel vind je hier

foto: Dawn Lamper

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *