Diakenendag: inspirerende initiatieven gezocht

De komende gezamenlijke landelijke diakenendag voor GKv, NGK en CGK staat gepland op 16 april 2016 en vindt plaats in Wezep.  Het thema is ‘Samen’ en we doen deze dag dan ook graag samen met jou!

samenWe zijn op zoek naar lokale initiatieven op het vlak van de Wmo en de participatiesamenleving. Heb je  suggesties van activiteiten die worden opgezet, bijvoorbeeld rondom keukentafelgesprekken, eigen netwerkversterking en (praktische) hulpdiensten? Deel ze met ons! Ook andere initiatieven zijn van harte welkom! Een aantal initiatiefnemers  wordt uitgenodigd om tijdens een workshop op de diakenendag meer te vertellen.

Ook als jouw gemeente betrokken is bij het omzien naar vluchtelingen, horen we het graag! Ook hiervan willen namelijk we een aantal initiatieven onder de aandacht (laten) brengen op de diakenendag.

Deel je ervaringen rondom vluchtelingen!

Dagelijks vullen miljoenen Syrische vluchtelingen het nieuws. Ook ons land biedt onderdak aan vluchtelingen. Dat roept allerlei sterke reacties op in kerk en samenleving. Inmiddels zijn veel christenen en kerken in actie gekomen.
Vanuit de diaconale bureaus willen we kerken bij deze thematiek goed ondersteunen. Door samenwerking met diverse partners versterken we onze kennis, expertise en ons netwerk. Graag horen we van lokale initiatieven en suggesties, maar ook vragen, problemen en ervaringen uit de praktijk. Wij kunnen die weer gebruiken in onze ondersteuning en advies richting kerken. Wij helpen graag! Help jij ons?