Menu

Diaconale kanskaart

Er zijn allerlei (gemeentelijke) voorzieningen waar mensen kunnen aankloppen, wanneer zij het financieel of sociaal moeilijk hebben. Helaas is niet iedereen daarmee bekend of weet de weg ernaartoe niet. Kerken in Assen willen daar graag bij helpen. De kanskaart is een praktisch middel om mensen te bereiken die zelf de weg naar deze ondersteuning moeilijk weten te vinden.

Persoonlijk overhandigen

De kanskaartactie wordt tweemaal per jaar uitgevoerd in verschillende wijken in Assen. In deze wijken wordt de kanskaart huis-aan-huis persoonlijk afgegeven. In het eerste persoonlijke contactmoment kan goed worden uitgelegd wat de kanskaart inhoudt en welke ondersteuning mensen kunnen krijgen. Op de kaart kruisen mensen aan welke hulp men wil ontvangen. Bijvoorbeeld ondersteuning op het gebied van administratieve zaken, maar ook bij het opknappen
van de tuin. Ook kunnen mensen aangeven dat zij een bezoekje zo nu en dan op prijs zouden stellen. De kaarten worden een aantal dagen later weer opgehaald en de hulpvragen worden opgepakt door hulpverlenings-organisaties of door de diaconieën zelf. Daarbij wordt gekeken wie de juiste kennis in huis heeft om de gevraagde hulp te bieden.

Via diaconieën worden kerkleden ingezet, bijvoorbeeld bij het opknappen van een tuin, het bezoeken van mensen of in huishoudelijke ondersteuning van een jonge moeder die bedlegerig is. Daarmee leveren de kerken een waardevolle bijdrage.

‘Ik vind het geweldig mooi werk om te doen. Wat belangrijk is voor de vrijwilligers die langs de deuren gaan, is dat ze geduld en een luisterend oor hebben voor diegene die de deur open doet. Meestal is dat het halve werk, zeker als er reacties komen van: ‘Hé is het gratis?’ of ‘Zijn er nog mensen die dit zomaar voor mij willen doen?’
Laten we vooral hiermee door blijven gaan in heel Nederland!’

Fenna - Bezorger van kanskaarten in Assen

Ervaringen

De reacties van veel bewoners zijn positief, ook als ze zelf geen hulp nodig hebben. Soms haken mensen af als men hoort dat de actie vanuit de kerk wordt georganiseerd. Hoewel het aantal vragen om hulp niet heel hoog is, zijn de kerken in Assen positief: ieder mens dat geholpen wordt of zich iets minder eenzaam voelt, is er één! Een van de mooiste ervaringen is dat mensen die eerder nooit in een kerk kwamen een dienst bezochten, nadat zij persoonlijk een kanskaart hadden gekregen.

Kanskaarten in jouw gemeente

Wil je dit in je eigen plaats starten, begin dan met het zoeken van samenwerkingspartners. Samen met maatschappelijke organisaties kun je alle hulpvragen oppakken, ook als dit kennis vraagt die binnen de kerkelijke gemeente niet beschikbaar is. Daarnaast schrikt het sommige mensen minder af als blijkt dat er niet alleen kerken bij betrokken zijn. Bepaal samen welk aanbod je op de kanskaart wilt presenteren. Zoek gemeenteleden die de kaarten willen rondbrengen en weer willen ophalen, liefst in de buurt waar ze wonen. Zo ontstaan nieuwe contacten met mensen in de buurt. Verder heb je vrijwilligers nodig om de hulpvragen uit te voeren. Stel een coördinator aan om als contactpersoon te fungeren en om de hulpvragen in kaart te brengen en juist te verdelen.

Diaconaal Steunpunt is

Derk Jan Poel

Teamleden van Diaconaal Steunpunt