diaconaat van kerken groeit

Uit ons eigen onderzoek Help! blijkt een toenemende belangstelling voor diaconaat van onze kerken in de samenleving. Dat zelfde beeld komt naar voren in een onderzoek dat De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) eind april publiceerde. Daaruit bleek dat ze als kerk krimpt, maar dat de diaconale inzet van haar leden steeds groter wordt. Het onderzoek `Toekomstgericht diaconaat´ levert een aantal inzichten op die prachtig aansluiten bij de aanbevelingen uit ons eigen onderzoek.

Werk samen

Doordat de kerken kleiner worden, is het nodig het diaconaat anders vorm te geven. Een van de aanbevelingen is om samenwerking met andere kerkgenootschappen te zoeken. Werk samen om de diaconale taken de komende jaren goed te blijven uitvoeren. Dat gebeurt ook in toenemende mate. In ruim 100 plaatsen door het hele land zijn er diaconale platformen. Samenwerken is prima, maar pas op voor een vergadercultuur, en werk vooral samen via concrete projecten.

Het Diaconaal Steunpunt heeft in 2016 onderzoek gedaan naar diaconale platformen en wil in de komende periode in een bredere samenwerking de ondersteuning van deze platformen verder vorm geven.

Versterk als kerken je diaconale werk

Diaconaat is een indirecte vorm van Woordverkondiging. Het is kerk-zijn door de week. Het diaconaat geeft een gezicht aan jouw kerk. Denk daarom goed na over je rol als kerk in de buurt en hoe je daarin kunt groeien. Denk daarbij bewust ook na over hoe je je als kerk meer kunt richten op niet-leden. Breng daarvoor in kaart wat jouw kerk te bieden heeft en maak dat zichtbaar en kenbaar.

Ken ook je wijk, buurt of dorp. Doe daarvoor een buurtonderzoek. Hoe je dat doet lees je in het handboek voor diakenen. Vraag je ook eens af welke functie het kerkgebouw in het dorp of de wijk heeft. En kun je door de inzet van je gebouw meer maatschappelijk relevant worden?

Doe het vanuit het Evangelie

Eén van de aanbevelingen uit ons eigen onderzoek is om diaconaat steeds te voeden vanuit het Evangelie. De kerk is immers geen goede doelen organisatie. Ook uit het onderzoek binnen de PKN blijkt dat veel diakenen het belangrijk vinden om in het diaconaat het Evangelie te laten doorklinken. Dat heeft gevolgen voor de verhouding tussen Woord en Daad. Het laat ook zien dat dat diakenen niet alleen maar doeners zijn niet zoveel hebben met theologie. Diakenen laten zich duidelijk inspireren door het Evangelie en dat is belangrijk voor de voortzetting van het diaconale werk. Hier ligt voor predikanten een belangrijke uitdaging!

Begin met goede communicatie

Om in de gemeente draagvlak te krijgen voor diaconaat en de betrokkenheid op diaconale activiteiten vergroten, moet je concreet vertellen wat je doet. Dat begint in de eredienst. Uiteraard via preek, lied en gebed. Deel je ervaringen over een project en de uitwerking die het heeft gehad voordat de collectezak voor een diaconale collecte rondgaat. Of geef een aansprekend voorbeeld. Ook kan iemand die betrokken is bij het project een inspirerend verhaal vertellen over de noodzaak van het project. Zo gaat diaconaat in de gemeente meer leven.

Tips

Hieronder volgen enkele praktische tips uit het onderzoek ´Toekomstgericht diaconaat´:

  • Zorg ervoor dat je zelf ook geïnspireerd blijft. Bid (met elkaar) om wijsheid en zegen om het diaconale werk met goede moed vol te houden, ook voor de vrijwilligers.
  • Zorg dat de kerkenraad zich bewust is van het belang van het diaconaat voor de toekomst van de kerk. Vertel regelmatig welke hulp namens de kerk geboden wordt.
  • Maak van het kerkgebouw een (t)huis voor de wijk of het dorp. Overleg met buurtbewoners en organisaties hoe de kerk een gastvrije rol kan spelen.
  • Vergader niet meer dan nodig. Snel beslissen? Gebruik dan moderne communicatiemiddelen, denk daarbij bijvoorbeeld aan WhatsApp.
  • Je kunt het diaconale werk versterken door scherp te letten op de vraag: doen we de goede dingen en doen we die goed? Neem als diaconie niet te veel hooi op de vork.
  • Zorg dat de website van je eigen kerk actuele informatie geeft over het werk van de diaconie en vraag bij elke diaconale activiteit om foto’s en verhalen op te sturen.
  • Je kunt niet alles zelf oplossen. Maak een overzicht van alle organisaties waar hulpvragers terecht kunnen en waarnaar u kunt doorverwijzen.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *