#Diaconaat jeugdwerktrend in 2014

Het Nederlands Gereformeerd Jeugdwerk (NGJ) wil met tien trends voor 2014 de kerken prikkelen om na te denken over hun eigen jeugdwerk. Eén van de trends voor 2014 is #Diaconaat. Het NGJ schrijft daarover:

Diaconaat is het nieuwe missionaire jeugdwerk
De maatschappij roept steeds krachtiger om de praktische kant van het christendom. Die trend is niet perse nieuw. Toch gaat 2014 het jaar worden waarin jeugdwerk en diaconaat steeds explicieter bij elkaar gaat komen, vooral op het gebied van de catechese. Jongeren vinden God steeds makkelijker in het uitleven van hun geloof dan in het leren over hun geloof. Beter gezegd: Juist de koppeling van het onderwijs over het geloof aan het daadwerkelijk aan de slag gaan in de nood van deze wereld, hun wereld, zorgt voor geloofsverdieping bij jongeren. Daarbij gaat het niet om de wereld in grote zin van het woord, maar juist om de nood in de leefwereld en de directe omgeving van jongeren. Daarmee wordt de kerk voor sociaal bewuste jongeren weer aantrekkelijk en blijkt diaconaat de nieuwe vorm van missionair jeugdwerk te zijn.

Een mooie trend om als diaconie op aan te haken. Een aantal concrete suggesties daarvoor vind je hier.

Op welke manier krijgt #Diaconaat voor en door jongeren in jouw gemeente vorm in 2014? Deel je ervaringen, materialen, tips, suggesties, vragen en opmerkingen in het forum!

De volledige lijst met jeugdwerktrends is te vinden op www.ngkjeugdwerk.nl/shareware onder het kopje artikelen.

 

 

1 antwoord

Reacties zijn gesloten.