Diaconaat en missie van de toekomst

Als het missieveld verandert, zullen kerken ook veranderen. Wat betekent dit voor het diaconaat? Onderstaande blog betoogt dat een ruimhartig dienende en delende kerk van wezenlijk belang is voor het missionaire werk van de kerk.

 

Missie van de toekomst

Hoe zit het met de toekomst van het missionaire werk? Laat ik eerlijk zijn, dit wordt niet makkelijker. Er zijn tenminste drie redenen waarom ik dit denk:

Ten eerste zal het christendom nog verder afnemen en zal het aantal mensen dat nergens in gelooft verder toenemen. Meer mensen zullen zich niet langer identificeren als christelijk. Er zal een groeiend scepticisme zijn tegen het christendom en de institutionele kerk.

Ten tweede zal onze samenleving en cultuur meer en meer gedomineerd worden door seculiere mensen. Hun seculiere wereldbeeld zal via de media, entertainment en  universiteiten het christelijke geloof verder proberen te marginaliseren.

Ten derde blijft onze cultuur een stijging ervaren van religieus pluralisme, waarbij het christendom steeds meer één stem wordt in een zee van concurrerende stemmen (en verhalen). Autonomie en het relativisme maken dat de waarheid voor één persoon niet als waarheid voor een ander wordt gezien.

Voor een belangrijk deel is deze toekomst al werkelijkheid. Wat zijn in zo’n situatie de meest effectieve vormen als het gaat om missionair werk? Ik geloof dat kerken die de volgende drie verschuivingen maken, effectiever zullen zijn in het bereiken van een steeds sceptischer, seculiere en pluralistische samenleving.

  1. Kerken die verschuiven van een ‘kom naar ons’ naar een netwerkgedachte, zullen effectiever zijn op het missionaire vlak.

Velen gingen er vanuit dat evangelisatie plaatsvindt in de kerk, niet door de kerk. En dus worden kerkelijke mensen aangemoedigd om hun buren, collega’s en vrienden voortdurend uit te nodigen voor de samenkomsten. Ik ben ervan overtuigd dat we onze mensen moeten aanmoedigen om anderen uit te nodigen; Deze ‘kom bij ons’ gedachte moet echter worden aangevuld met een netwerk gedachte. We moeten niet alleen mensen uitnodigen om naar de kerk te komen en een ‘professional’ te horen, we moeten onze gemeenteleden intentioneel toerusten om er op uit te gaan en in hun eigen netwerk te delen – met hun buren, collega’s, familie en vrienden. Deze verschuiving vereist doelgerichte training.

  1. Kerken die verschuiven van aantrekkelijk zijn naar een ‘deel je leven’ mentaliteit, zullen effectiever zijn op missionair gebied.

Aantrekkelijke diensten organiseren is niet slecht of verkeerd; Ze kunnen nuttig zijn, en in zekere zin is het een vorm van contextualisatie. Maar wanneer steeds meer mensen sceptisch zijn om naar de kerk te komen, moeten we onze leden vooral leren en trainen om de kerk ‘te zijn’ – de aanwezigheid van Christus te belichamen op de plaatsen waar zij leven. In essentie ligt de ware aantrekkingskracht in het leren en toerusten van onze mensen om de gevolgen van het evangelie in het echte leven te leven.

  1. Kerken die verschuiven van traditionele vormen en structuren naar meer innovatieve, zullen effectiever zijn op het missionaire vlak.

Naarmate het missieveld verandert, zullen ook de kerken veranderen. Daarbij zullen kerken de kenmerken van een bijbelse kerk blijven behouden, maar die kenmerken kunnen in een restaurant, kroeg, koffiehuis, bioscoop, gemeenschapshuis of een netwerk van huizen worden beoefend.

Niet alleen zullen die plaatsen verschillend zijn, maar ook de manier waarop de kerken ervoor kiezen om hun middelen te besteden zal veranderen. In plaats van te kijken hoe kerken hun middelen kunnen gebruiken om zichzelf tot zegen te zijn, zullen ze meer en meer kijken hoe ze een wezenlijk deel van hun middelen kunnen besteden om daarmee de gemeenschap te zegenen. Dat kan door middel van diaconaat (inzet voor barmhartigheid en gerechtigheid) of via culturele centra zoals restaurants, cafés, kindercentra, gemeentecentra of stedelijke ontwikkelingsprojecten. Op deze manieren zullen kerken aanzienlijk in de gemeenschap investeren met de hoop om niet alleen tot zegen te zijn, maar om ook bouwen bruggen naar de harten van degenen in de gemeenschap.

Hoe dan ook, kerken die gepassioneerd zijn om hun cultuur te bereiken in de naam van Jezus, zullen innovatief en fris zijn in hun aanpak. Gezonden zijn betekent immers aanpassen naar elke context in een poging om het evangelie te delen en zichtbaar te maken.

 

In hoeverre ben jij het hiermee eens als het gaat over de plek van diaconaat? Wat herken je er al van in je eigen praktijk? Welke mogelijkheden zie je?

 

Dit is een verkorte weergave van een blog van Ed Stetzer, auteur, kerkplanter en missioloog.  De originele tekst van zijn blog vind je hier.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *