Diaconaal Steunpunt bestaat 20 jaar

Wie jarig is trakteert. We vieren 20 jaar Diaconaal Steunpunt dan ook met een bijzondere uitgave waarin we een veelheid aan inspirerende praktijkvoorbeelden van diaconaat willen delen. Voorbeelden om te inspireren en om te delen van de rijkdom aan mooie diaconale activiteiten die gebeuren. We delen graag vormen van diaconaat in en rond de eredienst, in de eigen gemeente en in de buurt.

Help mee

Deze uitgave met praktijkvoorbeelden maken we het liefst niet alleen. Daarvoor hebben we wel jouw hulp nodig. Heb je een voorbeeld dat je graag wilt delen? Laat het ons weten! Mail je praktijkvoorbeeld naar info@diaconaalsteunpunt.nl en wie weet wordt jouw bijdrage geplaatst. 

Wij geven hieronder alvast een aanzet met enkele mogelijke voorbeelden:

diaconaat in en rond de eredienst
  • Organiseer een tijdcollecte: Gemeenteleden geven aan hoeveel tijd ze beschikbaar willen stellen voor een bepaald project. De NGK Amersfoort-Noord deed dat bijvoorbeeld voor hun Presentdag. Opbrengst: 176 uur, te leveren door 67 gemeenteleden.
  • Draai het eens om via een omkeercollecte: De GKv in Barneveld hield een paar jaar geleden een bijzondere collecte. Een omkeercollecte; een collecte waarbij je geld krijgt in plaats van dat je geld geeft. Degenen die mee wilden doen kregen een bedrag van € 5,- als een microkrediet. Met dit bedrag gingen ze aan de slag voor het goede doel. Iedereen kon hierbij zijn eigen talenten gebruiken. Bijvoorbeeld door het bakken en met winst verkopen van een taart. Het leverde €3.800 op, een fantastische bedrag voor het goede doel.
  • Collecteer met een collecte app: In de GKv in Almere maken ze gebruik van een app die collecteren via je mobiel mogelijk maakt. ‘Gemiddeld zijn er per maand 1000 bezoekjes door de leden en zelfs aanvankelijk sceptische leden zijn lovend. Positief is ook dat de bankkosten binnen de perken gehouden worden, doordat de leden een tegoed op de app zetten en deze in gedeelten uitgeven aan collectes.’
diaconaat in de eigen gemeente
  • Breng het diaconale gesprek op gang met het kaartspel Bloeiend diaconaat. Dit spel heeft als doel om het gesprek over de diaconale gemeente te stimuleren. Het kan gebruikt worden op een gemeenteavond, maar ook in kringen. In het spel krijg je vragen als: Wat is jouw favoriete Bijbelse voorbeeld of tekst over zorgen voor je naaste? Niemand loopt te koop met zijn of haar financiële problemen; hoe kom je er dan toch achter en op welke signalen let je dan? 
  • Bewaak privacy door het nummeren van een ondersteuningsaanvraag: Moet je binnen de kerk alles van elkaar kunnen weten? Voor sommigen is dat een ideaal, maar in de praktijk kan een gebrek aan vertrouwelijkheid een drempel zijn om hulp te zoeken, bijvoorbeeld bij de diakenen. Daarom maken de diakenen van de GKv Heemse bekend hoe ze met een aanvraag om ondersteuning omgaan: een hulpaanvraag (een vraag om financiële ondersteuning of over het omgaan met geld) kun je doen via je wijkdiaken, die daarmee naar de speciale ondersteuningscommissie gaat. Deze bestaat uit vier diakenen. De aanvraag krijgt een nummer, zodat de andere diakenen (en dat zijn er in de grote GKv Heemse heel wat) niet weten om wie het gaat en de anonimiteit van de hulpvragers dus gewaarborgd is.
  • Communiceer over het werk en doel van de diaconie met behulp van een diaconale flyer. Zo heeft een diaconie een informatieflyer naar al haar kerkleden gemaild en ontving vervolgens veel positieve reacties.
  • Inspireer elkaar als diaconie: kies als opening van een vergadering eens voor de volgende vorm: iedere deelnemer zoekt aan de hand van een aantal aangereikte bijbelteksten zijn eigen tekst uit, die voor hem of haar een bron van inspiratie is binnen het diaconaal werk. Deel dit met elkaar en ga op zoek naar ieders eigen drive.
diaconaat gericht op de buurt
  • Organiseer een buurtfeestIn een straal van 150 meter rond het kerkgebouw van de NGK in Amstelveen waren afgelopen zomer 15 nieuwe eengezinswoningen en 20 appartementen voor vijftig plussers opgeleverd. Dit moment hebben zij benut om de buurt (155 adressen) uit te nodigen voor een buurtfeest onder het motto: ‘Bent u ook benieuwd wie uw nieuwe buren zijn?’ Door de ongedwongen sfeer konden we als initiatiefnemers van het buurtfeest de omwonenden kennis laten maken met de activiteiten die we voor de buurt doen: de koffieochtend, de ontmoetingsmaaltijden, de Alphacursus, maar ook voor een goed gesprek of luisterend oor kunnen ze bij ons en onze predikant terecht.
  • Eten met de buurt: Aan tafel in Vathorst is een maandelijks terugkerend diner waarbij iedereen welkom is die het leuk vindt om samen te eten, zijn of haar talenten in te zetten voor een ander en nieuwe mensen wil leren kennen.
  • Vakantiegeld delen: De kerken in Apeldoorn organiseren elk jaar de actie ‘Vakantiegeld Samen Delen’. De bedoeling ervan is tweeledig: Allereerst bewustwording creëren van de grote en steeds verder toenemende verschillen die er in onze samenleving zijn. Daarnaast willen de kerken actieve solidariteit stimuleren. Diegenen die veel ontvangen, worden uitgenodigd om te delen met mensen die weinig of niets hebben. Om in aanmerking te komen maakt het niet uit of de aanvrager wel of niet tot een kerkgemeenschap behoort. Voor velen een mooie gelegenheid om iets voor een medemens in de directe omgeving te doen.

 Kortom, diversiteit genoeg. We horen graag meer van jou!
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *