Menu

Diaconaal platform

Hoe kun je als diaconie met beperkte middelen zo goed mogelijk steun en zorg verlenen? Samenwerken kan in veel gevallen het sleutelwoord zijn.

Samenwerken zien we in steeds meer plaatsen. Dat is logisch, gezien alle veranderingen die op de diaconieën afkomen. Samen sta je sterker. Je kunt van elkaar leren, samen dingen doen en samen namens de kerken spreken.

Diakenen kunnen van elkaar leren. Niet alleen binnen de eigen kerkmuren, maar ook binnen de eigen stad. Jouw ervaring in het diaconaal werk kan voor een ander erg belangrijk zijn. Netwerkende kerken ondersteunen elkaar bij het in praktijk brengen van christelijke naastenliefde

- Diaconaal Platform Dordrecht

De kracht van samenwerken

Samen leren

samen leren

Je kunt als diakenen gebruik maken van elkaars diensten en professie. Jouw ervaring in het diaconaal werk kan voor een ander erg belangrijk zijn.

Samen doen

samen doen

Diakenen delen de drive om concrete invulling te geven aan naastenliefde. Door de krachten te bundelen, kun je meer activiteiten oppakken.

Samen spreken

samen spreken

Door samen te werken, kun je een duidelijke stem laten horen binnen je woonplaats. Dit is een niet te onderschatten voorrecht dat het samen optrekken met zich mee brengt.

We willen de stem van de zwakkeren in de samenleving versterken en een stem geven aan hen die zorg of hulp behoeven, maar niet gehoord worden of niet in staat zijn zichzelf hoor-baar te maken en de sterkeren in de samenleving te betrekken bij het verbeteren van hun situatie

- Diaconaal Platform Enschede

Diaconaal Steunpunt is

Derk Jan Poel

Teamleden van Diaconaal Steunpunt