Menu

Diaconaal handboek

In het handboek van de diaconie vind je in een korte samenvatting de verschillende regels, afspraken en procedures van de diaconie terug.

Het handboek helpt je om een aantal praktische zaken goed en helder te regelen. Een handboek helpt je om:

  • eenheid te brengen in de uitvoering van diverse taken.
  • beginnende de diakenen goed te kunnen inwerken m.b.t. de werkwijze en de taak van de diakenen.
  • samenwerking tussen de ambten te bevorderen.
  • coördinatie van het diaconale werk te bevorderen.

Een handboek bevat allerlei regels, reglementen, procedures en schema’s. Het handboek structureert een aantal praktische zaken. Je gebruikt een handboek naast het diaconale plan.

Diaconaal Steunpunt is

Derk Jan Poel

Teamleden van Diaconaal Steunpunt