Dankdag: dankbaarheid doorgeven

Woensdag 7 november is het weer dankdag. Een mooi moment om onze dankbaarheid concreet door te geven. Via een aantal concrete doelen voor de dankdagcollecte kunnen we een steentje bijdragen aan het versterken van diaconale activiteiten ver weg of dicht(er)bij. Dit jaar aandacht voor schoolbouw op Java, zelfhulpgroepen in Afrika, moeder-kind-weekenden voor alleenstaande vluchtelingen en noodhulp op Lombok.

Dankbaarheid doorgeven

Verre Naasten

Verre Naasten bestaat dit jaar 40 jaar!  Ter ere van dit jubileum zetten ze een bijzonder project in de schijnwerpers: het Sola Gratia KinderHome op Java, Indonesië. Vanwege de groei wil de school graag uitbreiden. Het goede nieuws: er is al een stuk land. Hier kan de school twee nieuwe gebouwen realiseren; één voor het reguliere onderwijs en één voor het speciaal onderwijs, inclusief therapiecentrum voor de (gehandicapte) kinderen.

Lang leve de zelfhulpgroep!

Red een kind

De beste plek voor kinderen om op te groeien is thuis, bij hun eigen familie en in hun eigen dorp. Daarom werkt Red een Kind met hele dorpen tegelijk. We helpen gezinnen met het vergroten van hun inkomsten en het bouwen van sterke netwerken. Zo kunnen gezinnen hun eigen leefomstandigheden verbeteren. Onze dorpsaanpak laat een samenleving duurzaam veranderen en geeft kinderen en jongeren zicht op een toekomst zonder armoede. Zo helpen we kinderen op de plek waar ze beste kunnen opgroeien: thuis, in hun eigen omgeving.

Vluchtelingen

Stichting Gave

Alleenstaand moeder en gevlucht betekent een intensief leven. Je voedt je kind alleen op, in een vreemde taal en cultuur. Er zijn weinig mogelijkheden even op adem te komen. Voor de kinderen is het moeilijk op te groeien zonder vader en in twee culturen. Vaak is de toekomst onzeker, dat geeft veel stress. Gave organiseert daarom voor deze moeders met hun kinderen Moeder-en-Kindweekenden. Een weekend om op adem te komen en nieuwe hoop te ontdekken.

Help Lombok op de been

Christelijk noodhulpcluster

Het Indonesische eiland Lombok ligt in puin. Door vijf zware aardbevingen en honderden naschokken zijn hele dorpen verwoest. Honderdduizenden mensen hebben dringend hulp nodig. Het Christelijk Noodhulpcluster is in actie gekomen. Via lokale christelijke organisaties worden onder andere pakketten verstrekt om een tijdelijk onderkomen te bouwen en voorzien ze in schoon drinkwater en andere eerste levensbehoeften. De nood is ontzettend groot. 

Meer informatie

Op de dankdag pagina vind je meer informatie, zoals kerkblad artikelen en powerpoints voor de collecte.