Menu

Dankdag 2021 collectedoelen

Dankdag is traditioneel een moment om bewust stil te staan bij wat God ons geeft. Van wat wij hebben ontvangen, mogen we delen. Hieronder vind je daarom drie concrete suggesties voor de dankdagcollecte.

Verre Naasten

DVN Maceio 2

Dank mee met kerkplanters in Brazilië

Dankdag is een mooi moment om mee te danken met het goede wat broers en zussen wereldwijd mochten ontvangen! En vanuit die dankbaarheid weer delen. Verre Naasten vraagt daarom deze Dankdag aandacht voor kerkplanters in Brazilië die juist aan mensen die leven in de angst van spiritisme, Jezus’ bevrijdende liefde laten zien.

Meer informatie

Rekeningnummer

NL31INGB0000363600
t.n.v. Verre Naasten
ovv Dankdag 2021

ZOA Noodhulp

3. ZOA- ondersteunend beeld voor hulpactie 2.

Honger in Afrika. Help nu!

Alarmerende berichten uit Afrika. Klimaatproblemen zorgen voor extreme droogte, waardoor er een ernstig tekort aan voedsel en water is ontstaan. Met alle gevolgen van dien: honderdduizenden mensen hebben dringend hulp nodig. Daarom biedt ZOA noodhulp.

Doordat het regenseizoen dit jaar veel later kwam dan normaal, is het grootste deel van alle oogsten mislukt. Hierdoor is een ernstig voedseltekort ontstaan. De droogte die door het uitblijven van de regen volgde maakt de ramp compleet: naast de dreiging van hongersnood, is er ook veel te weinig schoon drinkwater. Snelle hulp is dan ook letterlijk van levensbelang.

Help een gezin in nood.

Met uw steun kan ZOA snel in actie komen om zoveel mogelijk mensen te helpen. Met Dankdag vraagt ZOA om uw gebed. Dank mee en steun gezinnen in nood de hulp die nodig is om te overleven, voor voedsel, drinkwater en hygiëne.

Meer informatie

Rekeningnummer

Stichting ZOA
NL46INGB0000000550
Ovv Dankdag collecte Noodhulp Afrika

Lokale voedselbank

akkerstpakketten-unilever9

Help voedselbanken helpen!

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen diegene die het financieel echt even niet redden door ze tijdelijk te voorzien van voedselhulp.

De voedselbank helpt deze gezinnen met voedselhulp en gaat zo voedselverspilling tegen. Het is de verwachting dat het aantal mensen dat in aanmerking komt voor voedselhulp, onder andere door de economische gevolgen van Covid-19, dit jaar blijft groeien. Steun daarom het werk van jullie lokale voedselbank.

Meer informatie

Rekeningnummer

Maak jullie opbrengst over naar het rekeningnummer van jullie lokale voedselbank.

Doorgeven

Dankdag als moment van dankgebed heeft jaarlijks plaats na de oogsttijd. Niet alleen wordt gedankt voor een goede oogst, maar ook voor allerlei zaken op het terrein van kerk, overheid, samenleving en de wereld. Het is een bewust om dankbaar stil te staan bij Gods zegen in ons leven.

Dankdag is een moment van bezinning en bewustwording. Hoe gaan wij om met God’s rijke zegen? Hoe kunnen wij daarmee anderen weer tot zegen zijn? Eén manier is via de dankdag collecte. Het Diaconaal Steunpunt doet daarom jaarlijks een aantal concrete voorstellen als mogelijke dankdag collectedoelen. Daarbij ligt de nadruk het voortzetten en versterken van bestaande diaconale activiteiten verweg of dicht(er)bij.

Collecteren in coronatijd

scipio-app-leden

Via een app meedoen aan de collecte kan in steeds meer kerken. Gemeenteleden hadden al steeds vaker geen contant geld bij zich en collectebonnen of -munten worden als omslachtig ervaren. En in deze tijd is het niet mogelijk om een collectezak door de rijen te laten gaan.

Een collecte-app is dan een goede oplossing. Wat zijn op dit moment de mogelijkheden? Binnen onze kerken worden drie apps het meest gebruikt: Scipio, Chrch en Givt. Hier vind je een opsomming van de functionaliteit, de voor- en nadelen en de kosten van deze apps.

Diaconaal Steunpunt is

Derk Jan Poel

Teamleden van Diaconaal Steunpunt