Menu

Dankdag 2020 collectedoelen

Dankdag is traditioneel een moment om bewust stil te staan bij wat God ons geeft. Van wat wij hebben ontvangen, mogen we delen. Hieronder vind je daarom een aantal concrete suggesties voor de dankdagcollecte.

Verre Naasten

Dank mee met dappere getuigen in West-Afrika!

Elk jaar moedigt Verre Naasten kerken aan om, rond Dankdag, de blik naar buiten te richten, om mee te danken met christenen wereldwijd. In 2020 vraagt Verre Naasten aandacht voor dappere getuigen in islamitisch Afrika. In West-Afrika rukt de islam op, zoals in Mali en Burkina Faso. Christenen daar worden niet alleen getroffen door corona, maar hebben ook te maken met geweld en uitsluiting. Help daarom dappere christenen, zoals Marc, om daar Jezus’ liefde te tonen. Aan dorpsgenoten, aan vluchtelingen, aan onderdrukte vrouwen. Dank mee voor hulpverleners die vanuit de kerk present zijn, evangelisten die nieuwe gemeenten opstarten en studenten die leren hoe ze in hun toekomstige loopbaan van Jezus kunnen getuigen. Dankt jouw gemeente ook mee op 4 november?

Meer informatie

rekeningnummer

NL31INGB0000363600
t.n.v. Verre Naasten
ovv Dankdag 2020

Red een kind

Onderwijs brengt kinderen tot bloei

Red een Kind gelooft dat ieder kind een uniek geschenk van God is en niet bestemd is om in armoede te leven! Dat botst met de werkelijkheid: miljoenen kinderen groeien op in extreme armoede. Dat willen we veranderen. Onderwijs is de sleutel tot ontwikkeling. Maar alleen als dat onderwijs goed is.

Daarom traint Red een Kind ouders en leraren om de scholen te leiden en goed les te kunnen geven. Er is extra aandacht voor de meest kwetsbare kinderen, bijvoorbeeld kinderen met een beperking.

Meer informatie

www.redeenkind.nl

rekeningnummer

NL77 ABNA 03 77 33 28 60
t.n.v. Red een kind
ovv Dankdag 2020

Stichting de Haven

Voor moeders, dochters en zussen in de seksindustrie

In Nederland zitten duizenden vrouwen gevangen in de seksindustrie. Alleen al in Den Haag gaat het om drieduizend tot vierduizend vrouwen die – in verreweg de meeste gevallen niet uit vrije wil – in de prostitutie werken.

We zien veel vernedering, geweld, misbruik en dwang in de seksindustrie. We geloven dat Jezus ons oproept om op te staan tegen dit onrecht en deze vrouwen een stem te geven.

Juist in deze coronaperiode kreeg De Haven ontzettend veel hulpvragen van vrouwen die uit willen stappen. Wij kunnen deze hulp niet bieden zonder uw steun.

Meer informatie

www.dehaven.nl

rekeningnummer

NL45 INGB 0007361219
t.n.v. Stichting de Haven
ovv Dankdag 2020

Doorgeven

Dankdag als moment van dankgebed heeft jaarlijks plaats na de oogsttijd. Niet alleen wordt gedankt voor een goede oogst, maar ook voor allerlei zaken op het terrein van kerk, overheid, samenleving en de wereld. Het is een bewust om dankbaar stil te staan bij Gods zegen in ons leven.

Dankdag is een moment van bezinning en bewustwording. Hoe gaan wij om met God’s rijke zegen? Hoe kunnen wij daarmee anderen weer tot zegen zijn? Eén manier is via de dankdag collecte. Het Diaconaal Steunpunt doet daarom jaarlijks een aantal concrete voorstellen als mogelijke dankdag collectedoelen. Daarbij ligt de nadruk het voortzetten en versterken van bestaande diaconale activiteiten verweg of dicht(er)bij.

Collecteren in coronatijd

scipio-app-leden

Via een app meedoen aan de collecte kan in steeds meer kerken. Gemeenteleden hadden al steeds vaker geen contant geld bij zich en collectebonnen of -munten worden als omslachtig ervaren. En in deze tijd is het niet mogelijk om een collectezak door de rijen te laten gaan.

Een collecte-app is dan een goede oplossing. Wat zijn op dit moment de mogelijkheden? Binnen onze kerken worden drie apps het meest gebruikt: Scipio, Chrch en Givt. Hier vind je een opsomming van de functionaliteit, de voor- en nadelen en de kosten van deze apps.

Diaconaal Steunpunt is

Derk Jan Poel

Teamleden van Diaconaal Steunpunt