Menu

Dankdag 2019 collectedoelen

Dankdag is traditioneel een moment om bewust stil te staan bij wat God ons geeft. Van wat wij hebben ontvangen, mogen we delen. Hieronder vind je daarom een aantal concrete suggesties voor de dankdagcollecte.

Verre Naasten

Sri Lanka dankt!

Kindermishandeling en seksueel misbruik komen veel voor in Sri Lanka. Hulpverleners schatten dat iedere dag honderden kinderen worden misbruikt: een kind per 90 minuten. De Sri Lankaanse overheid heeft geen vangnet voor deze kinderen. Toch betekent dit niet dat er niets gebeurt, gelukkig maar! De lokale, christelijke hulpverleningsorganisatie LEADS komt op voor deze kinderen, gedreven door Jezus’ liefde. Bij LEADS krijgen de kinderen opvang, therapie en nieuw perspectief. Met Dankdag vraagt Verre Naasten om uw dankgebed voor de vruchten op dit werk. Dank mee én geef voor nieuwe hoop!

Materialen

Meer informatie over het werk van deze mooie organisatie in Sri Lanka vind je op www.verrenaasten.nl/dankdag

Giften kunnen worden overgemaakt op:
Verre Naasten te Zwolle
NL 31 INGB 0000 363 600
Ovv Dankdag 2019

Open Doors

Hoop voor christenen in het Midden-Oosten

Op de puinhopen van oorlog en vervolging bouwen christenen in het Midden-Oosten hun huizen en kerken weer op. Open Doors steunt hen daarbij met de campagne Hope for the Middle East. Onderdeel van deze campagne zijn ‘Centers of Hope’ in Syrië. Dat zijn kerken die slachtoffers van de burgeroorlog helpen om de draad van hun leven op te pakken. Het gaat om voedselpakketten en het herstel van huizen en inkomen, maar ook om traumazorg en activiteiten voor kinderen en jongeren. Steun deze en andere hulp aan de kerk in het Midden-Oosten met een gift tijdens Dankdag.

Materialen

2019 dankdag kerkblad Open Doors
2019 dankdag PPT opendoors

Giften kunnen worden overgemaakt op:
Open Doors
NL08 INGB 0000 007733
Ovv Hope for the Middle East 1911

Gevangenenzorg

Oog voor herstel

Vrijwilligers van Gevangenenzorg Nederland zijn kind aan huis in de gevangenissen en tbs-klinieken in Nederland. Zij gaan op bezoek bij een gevangene, bieden een luisterend oor en morele ondersteuning. Die aandacht doet gevangenen goed en helpt om te kiezen voor een leven buiten de criminaliteit.
Gevangenenzorg Nederland is een christelijke vrijwilligersorganisatie met ruim 650 vrijwilligers die niet alleen aandacht heeft voor (ex-)gevangenen en tbs-gestelden, maar ook voor familieleden van gevangenen. Alles met het oog op hun herstel. Meer weten? Kijk op gevangenenzorg.nl

Materialen

2019 dankdag ppt gevangenenzorg
2019 dankdag kerkblad gevangenenzorg
2019 dankdag gebedspunten gevangenenzorg
2019 dankdag factsheet gevangenenzorg

Giften kunnen worden overgemaakt op:
Gevangenenzorg
NL61 ING B000 6391416
O.v.v. Dankdag collecte

Zegen doorgeven

Dankdag als moment van dankgebed heeft jaarlijks plaats na de oogsttijd. Niet alleen wordt gedankt voor een goede oogst, maar ook voor allerlei zaken op het terrein van kerk, overheid, samenleving en de wereld. Het is een bewust om dankbaar stil te staan bij Gods zegen in ons leven.

Dankdag is ook een moment van bezinning en bewustwording. Hoe gaan wij om met God’s rijke zegen? Hoe kunnen wij daarmee anderen weer tot zegen zijn? Eén manier is via de dankdag collecte. Het Diaconaal Steunpunt doet daarom jaarlijks een aantal concrete voorstellen als mogelijke dankdag collectedoelen. Daarbij ligt de nadruk het voortzetten en versterken van bestaande diaconale activiteiten verweg of dicht(er)bij.

Diaconaal Steunpunt is

Derk Jan Poel

Teamleden van Diaconaal Steunpunt