Dankdag 2016: danken en delen in overvloed

Dankdag: traditioneel een moment in het jaar om extra stil te staan bij alles wat God geeft. Vanuit wat wij hebben ontvangen, mogen we delen en zo kunnen we helpen bij het voortzetten en versterken van bestaande diaconale activiteiten ver weg of dicht(er)bij. Elk jaar worden daarom een aantal concrete doelen voorgesteld voor de dankdagcollecte. Dit jaar gaat het om onderstaande projecten.

 

DROOM, DEEL, DANK EN HEB LIEF!

Verre Naasten / www.verrenaasten.nl

Jaarlijks vraagt Verre Naasten om een wereldwijde blik op Dankdag. Want we mogen delen van wat Hij ons geeft, samen met onze verre naasten, wereldwijd.

Op Dankdag vragen we gebed en giften voor de opbouw van Gods wereldwijde kerk. Wereldwijd steunen we kerken en organisaties om het geloof te delen, in woorden én daden. Onder het thema ‘Droom, deel, dank en heb lief!’ vragen we op Dankdag giften voor diverse projecten, gekoppeld aan verschillende regio’s..

JUBILEUMPROJECT SCHOON DRINKWATER IN CAMBODJA

De Brug / www.stichtingdebrug.nl

Stichting De Brug bestaat in mei volgend jaar 25 jaar. ‘Naar aanleiding hiervan hebben we een jubileumproject bedacht om extra aandacht te vragen voor dit werk. Een eerste levensbehoefte is  schoon drinkwater. Dat is hier heel hard nodig’, aldus het echtpaar Frits en Beja Weitkamp. Zij vormen de directie van De Brug. ‘Volgend jaar willen we 3000 waterfilters uitdelen aan arme gezinnen. Eén waterfilter kost ruim 13 euro. In totaal is dus bijna  40.000 euro nodig.’

DICHTERBIJ VLUCHTELINGEN

Timon / www.dichterbijvluchtelingen.nl

Timon biedt een thuis aan ruim 200 jonge alleenstaande vluchtelingen van 14-18 jaar. De jongeren hebben een status en komen vooral uit Eritrea en Syrië. Vanwege oorlog en geweld kunnen ze niet terug naar hun thuisland. Ze vinden een nieuw thuis in kleinschalige woonvormen van Timon. De begeleiding richt zich op zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. Vrijwilligers vormen een vervangend sociaal netwerk voor de jongeren. Door uw bijdragen kan Timon de jongeren een warm welkom geven. Denk aan: de werving en coaching van vrijwilligers, het inrichten van de huizen, sport of extra taallessen. Zo wil Timon samen met plaatselijke kerken bouwen aan gemeenschappen van hoop en herstel.

NOODHULP

Er zijn op dit moment diverse plekken waar noodhulp heel hard nodig is. Met de dankdag collecte kun je daar heel concreet en gericht aan bijdragen.

 

kerkblad en powerpoints

Meer informatie, artikelen voor het kerkblad en powerpoints voor de collecte vind je hier.