Menu

Kerk-zijn tijdens corona

Gemeenten ervaren de gevolgen van de maatregelen die getroffen worden om het coronavirus in te dammen. Op deze pagina delen we actuele en accurate informatie.

Kerkenraad en diaconie

Stel je vraag

Heb je een vraag en kun je het antwoord niet vinden? Neem dan gerust contact met ons op. We hebben een team met mensen uit verschillende organisaties (Steunpunt Kerkenwerk, Kerkenraden Steunpunt, Missionair Steunpunt, Jeugdwerk Steunpunt) klaar staan, die je kunnen adviseren.

Volg de richtlijnen

Ons leven is in Goede handen. In dat vertrouwen kun je nuchter blijven en het goede te zoeken voor anderen. Laten we goed nieuws zijn in een wereld vol van angst en onzekerheid. Tegelijk is dat vertrouwen geen excuus om minder zorgvuldig te zijn met onze eigen gezondheid en die van anderen. Vertrouwen op God sluit niet uit dat je de adviezen en richtlijnen van de overheid en gezondheidsinstanties opvolgt.

Steunpunt Kerkenwerk

We stemmen de informatie in ons dossier actief af met SKW. Want de actuele ontwikkelingen hebben invloed op allerlei aspecten van het werk binnen de kerk. Wat betekent het financieel voor jullie kerk? Tussen overheid en landelijke kerkelijke instanties wordt hierover dagelijks informatie uitgewisseld. Actuele informatie hierover is te vinden op www.steunpuntkerkenwerk.nl/coronavirus-kerk/

Diaconaal Steunpunt is

Derk Jan Poel

Teamleden van Diaconaal Steunpunt