Menu

Corona dossier

In het corona dossier vind je richtlijnen en praktische suggesties voor kerken. We delen hier ook mooie voorbeelden uit de praktijk. Daarnaast vind je er (verwijzingen naar) actuele informatie met betrekking tot het coronavirus. Heb je een vraag en kun je het antwoord niet vinden? Neem dan gerust contact met ons op. We hebben een team met mensen uit verschillende organisaties (Steunpunt Kerkenwerk, Kerkenraden Steunpunt, Missionair Steunpunt, Jeugdwerk Steunpunt) klaar staan, die je kunnen adviseren.

[Laatste update: 6 april]

Inspireer elkaar!

Er komt in deze tijd ontzettend veel creativiteit los. Dat is geweldig inspirerend om te zien. Daarom willen we al die mooie ideeën hier delen met anderen. Dus heb je zelf een mooi idee of goede suggestie? Geef het aan ons door! Samen staan we sterker.

Oproep tot gebed

De voorzitter van de Generale Synode van de GKv (Melle Oosterhuis) en de voorzitter van de Landelijke Vergadering van de NGK (Frans Schippers) roepen op tot gebed in verband met de coronacrisis.

Volg de richtlijnen van het RIVM en de overheid

We hoeven niet in paniek te raken. Ons leven is in Goede handen. Dat is de diepste grond van ons vertrouwen. In dat vertrouwen kun je nuchter blijven en het goede te zoeken voor anderen. Dat heeft de kerk door de eeuwen heen ook steeds gedaan. Laten we goed nieuws zijn in een wereld vol van angst en onzekerheid.

Tegelijk is dat vertrouwen nooit een excuus om minder zorgvuldig te zijn met onze eigen gezondheid en die van anderen. Vertrouwen op God sluit niet uit dat je de adviezen en richtlijnen van de overheid en gezondheidsinstanties opvolgt. De vraag is niet: ‘kan ik ziek worden?’, maar ‘kan ik door mijn doen of laten anderen in gevaar brengen?’.

Vertrouwen op God en liefdevol omzien naar anderen betekent ook dat we niet gaan hamsteren. Neem wat nodig is, zodat een ander dat ook kan doen. En wees terughoudend in het anderen de maat nemen. Beschuldig een ander niet van angsthazerij of gebrek aan vertrouwen. Waak je ook voor grote woorden over hen die moeilijke beslissingen moeten nemen.

Steunpunt Kerkenwerk

We stemmen de informatie in ons dossier actief af met SKW. Want de actuele ontwikkelingen hebben invloed op allerlei aspecten van het werk binnen de kerk. Wat betekent het financieel voor jullie kerk? Tussen overheid en landelijke kerkelijke instanties wordt hierover dagelijks informatie uitgewisseld. Actuele informatie hierover is te vinden op www.steunpuntkerkenwerk.nl/coronavirus-kerk/

Diaconaal Steunpunt is

Derk Jan Poel

Teamleden van Diaconaal Steunpunt