Menu

Bidden in tijden van crisis

We mogen ook bidden voor en in de omgeving waar we meer van Gods Koninkrijk willen zien. Biddend rondlopen in jouw buurt of dorp kan je gebeden extra inspireren en richting geven. 24-7 prayer nl biedt materiaal met tips voor het maken van een gebedswandeling. Het is geschikt voor individuen en kleine groepen. Downloaden is gratis.

Neem daarnaast ook tijd om samen en persoonlijk te bidden voor:

  • Hen die ziek zijn en/of in quarantaine leven. Dat ze het mogen volhouden. Dat ze mogen genezen.
  • Bid voor hen die die overlijden aan het virus. Vaak zonder familie, alleen, geïsoleerd vanwege de ziekte.
  • Voor hen die een dierbare verloren zijn vanwege het coronavirus. Om troost in dit verdriet.
  • Voor artsen en verplegend personeel die te maken hebben met de druk van deze pandemie. Het risico op overbelasting is groot. Sommigen moeten (straks) beslissingen nemen over leven en dood. Bid voor compassie, wijsheid en voor kracht om het vol  te houden.
  • Voor de leiders die belangrijke beslissingen moeten nemen. Dat hun beslissingen daadwerkelijk dienstbaar zullen zijn aan de samenleving.
  • Tegen de verspreiding van het virus, juist ook op die plekken waar mensen extra kwetsbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan de overvolle vluchtelingenkampen of de grote groepen arme mensen die in krottenwijken wonen.
  • Bid voor mensen die door sluiting van noodvoorzieningen op straat moeten leven en geen dak boven hun hoofd hebben en daarom nog meer kwetsbaar zijn.
  • Bid voor hen die door de genomen beslissingen van de overheid hun inkomsten mislopen en voor wie de financiële toekomst onzeker is.
  • Bid ook voor onze broers en zussen in die landen waar geloven het meeste kost. Zij kunnen nooit in grote groepen samenkomen in publieke erediensten.

Hier vind je een gebed dat je kunt gebruiken.

Diaconaal Steunpunt is

Derk Jan Poel

Teamleden van Diaconaal Steunpunt