Menu

Apps voor kerken

Via een app meedoen aan de collecte, in steeds meer kerken kan dat. Gemeenteleden hebben steeds vaker geen contant geld bij zich en collectebonnen of -munten worden als omslachtig ervaren. Een collecte-app is dan een goede aanvulling op de vertrouwde collectezak. Daarnaast zijn kerken op zoek naar manieren om de papieren communicatie te vervangen. Wat zijn op dit moment de mogelijkheden? Binnen onze kerken worden een aantal apps het meest gebruikt. Scipio, Chrch en Donkey Mobile zijn community apps die ook een collecte functie hebben. De Givt app is een pure collecte app. Hieronder vind je een opsomming van de functionaliteit, de voor- en nadelen en de kosten van deze apps.

Community apps

Collecte app

Andere mogelijkheden

In sommige kerken kun je via je eigen bankieren-app geld overmaken voor de collecte. Daarvoor verschijnt dan het rekeningnummer van de diaconie op de beamer. Soms krijgt elke collecte een unieke code die ook op de beamer wordt geprojecteerd. Die code kunnen gemeenteleden dan invoeren als betalingskenmerk bij het overmaken in de bankieren-app. De penningmeester verwerkt deze overboekingen op een later moment.

Ervaringen

We hebben een aantal kerken benaderd en hen gevraagd naar hun ervaringen en adviezen. Wil je zelf ook aan de slag met het invoeren van een app, dan is hun eerste advies om iemand te vinden die de kar wil trekken. Betrek daarbij vroegtijdig de penningmeester, boekhouder en het kerkelijk bureau. Voordat je de app vervolgens gemeentebreed uitrolt, is een proefperiode aan te raden, waaraan een kleinere groep geïnteresseerde gemeenteleden kan meedoen. Betrek daarnaast wel de gemeente bij de plannen en ontwikkelingen, door hen regelmatig te informeren via bijvoorbeeld de wekelijkse nieuwsberichten of het kerkblad. Kies een moment waarop je de app gemeentebreed introduceert, bijvoorbeeld rondom een dienst, en laat daarbij gelijk een demo zien. Met wekelijkse gebruikerstips in een nieuwsbrief en een 'helpdesk' kun je de introductie onder gemeenteleden vergemakkelijken.

Alle drie apps werken prima als digitale collectetool. Met Chrch en Scipio heb je daarnaast ook nog eens een prachtig communicatiemiddel in handen. Deze twee apps hebben de potentie om het papieren adres- en fotoboek te vervangen. Houdt er dan wel rekening mee dat (nog) niet iedereen een smartphone heeft. Bedenk samen hoe je daar mee omgaat en op welke termijn de app andere dingen gaat vervangen, zoals het papieren adresboek, het kerkblad of de collectebonnen. De benaderde kerken zijn stuk voor stuk erg positief over de gebruikte apps. Gevraagd naar hun advies voor andere kerken klinkt het eenstemmig: begin gewoon, liever nog vandaag dan morgen!

Diaconaal Steunpunt is

Derk Jan Poel

Teamleden van Diaconaal Steunpunt